Taken

Landschapsfonds Het Groene Woud werd tot en met 2017 gevuld vanuit de RaboStreekrekening Het Groene Woud en middels donaties. Per 1 januari 2018 is de Rabo Streekrekening opgeheven door de Rabobank. Nu wordt Landschapsfonds Het Groene Woud mede gevuld doordat bedrijven en organisaties 'vriend van Het Groene Woud' worden. Ook ontvangt het Fonds jaarlijks een bedrag aan donaties.

Vanuit Landschapsfonds Het Groene Woud wordt geld beschikbaar gesteld voor duurzame projecten in Het Groene Woud, die de kernkwaliteiten van Het Groene Woud verder versterken. Projectinitiatiefnemers kunnen hiertoe een aanvraag indienen.

... in Het Groene Woud