ANBI-gegevens

Stichting Het Groene Woud heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat ze als instelling het algemeen belang dient. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om deze ANBI-status te kunnen behouden, is Het Groene Woud genoodzaakt onderstaande informatie op transparante wijze te verstrekken. Kijk voor meer informatie op: www.anbi.nl.

Naam
Stichting Het Groene Woud 

RSIN/Fiscaal nummer
809730157

Contactgegevens
Barrierweg 4, 5298 AC Liempde
T 0411-631031
E streekhuis@hetgroenewoud.com

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Yvo Kortmann (onafhankelijk voorzitter)
  • Peter Maas (secretaris, vice-voorzitter)
  • Ger van den Oetelaar (penningmeester, Streekfonds)
  • Jan Baan (lid, natuur en landschap)
  • André Megens (lid, sociaal cultureel)
  • Jeroen Naaijkens (lid, regionale economie, coöperatie, communicatie)
  • Jac Hendriks (lid, waterschap)

Beleidsplan
Zie de Ontwikkelvisie 2011-2025 'Versterking door Samenwerking' (download hier).

Beloningsbeleid
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

Doelstelling
Conform de statuten (artikel 3, lid 1) heeft de stichting ten doel:
a. het voorbereiden en (doen) uitvoeren van de besluiten van Stichting Streekhuis
    Het Groene Woudj;
b. het stimuleren en ondersteunen van de uitvoering van projecten op ruimtelijk,
    economisch en maatschappelijk gebied in Het Groene Woud uitgaande van
    internationaal, nationaal, regionaal en lokaal beleid op het gebied van duurzame
    plattelandsvernieuwing;
c. het bevorderen van duurzame ontwikkelingen binnen het gebied van
    Het Groene Woud;
d. het versterken van de culturele identiteit van Het Groene Woud;
e. het bevorderen, ondersteunen en uitvoeren van innovatieve ideeën binnen haar
     werkgebied gericht op realisatie van de streekdoelen als verwoordt in de Ontwikkelvisie
     2011-2025 'Versterking door Samenwerking' (download hier);
f. het bevorderen van samenwerking zowel binnen als buiten haar werkgebied met het
    doel de verwezenlijking van het in de Ontwikkelvisie beschreven beleid.

Onder Het Groene Woud wordt verstaan het totale gebied in de stedendriehoek 's-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie jaarverslag 2012, 20132014, 2015 en 2016.

Financieel verslag
Zie financieel verslag 201220132014, 201520162017 en 2018.

Uitvoeringsprogramma

 

 

 

 


 

... in Het Groene Woud