Leden Hoofdbestuur

Yvo Kortmann - onafhankelijk voorzitter

Ger van den Oetelaar - Streekfonds, tevens penningmeester

Peter Maas - gemeenten, tevens secretaris en vice-voorzitter

Jan Baan - natuur en landschap

Jeroen Naaijkens - regionale economie, Coöperatie, communicatie

André Megens - sociaal cultureel

Foto volgt

Jac Hendriks - waterschap

Foto volgt

 

... in Het Groene Woud