Diensten Streekhuis

Om je optimaal te kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van je initiatief biedt het Streekhuis, in nauwe samenwerking met andere partners binnen Het Groene Woud, tal van diensten aan. Een deel van het aanbod is gratis beschikbaar en een aantal diensten is beschikbaar wanneer je vriend, partner of dienstenpartner van Het Groene Woud bent of wordt.

... in Het Groene Woud