Actuele subsidiemogelijkheden

Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. De regeling is geopend van 11 juni tot en met 15 november 2020.

Klik hier voor meer informatie.

Twee nieuwe subsidieregelingen natuur geopend

Provincie Noord-Brabant stelt twee nieuwe subsidieregelingen open om meer natuur in de samenleving te stimuleren en bepalende landschapselementen op agrarische gronden te behouden.

Klik hier voor meer informatie.

Subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven

In onderstaand overzicht vind je subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven. Het overzicht is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Brabant, met als doel een handreiking te bieden aan lokale groene burgerinitiatieven die op zoek zijn naar financiering voor hun projecten.

Klik hier voor het overzicht.

Voucherregeling Klimaatadaptatie in Het Groene Woud

Voor initiatiefnemers in Het Groene Woud is in 2019 en 2020 de Voucherregeling Klimaatadaptatie Het Groene Woud beschikbaar. Doel van de regeling is te stimuleren dat goede, concrete en uitvoeringsgerichte projectplannen worden gemaakt voor het nemen van fysieke maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan het meer klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Dat kan zowel in de bebouwde kom als daarbuiten. Er kan een bijdrage van max. € 9.000 worden gevraagd voor het laten maken van zo’n projectplan. Er is budget beschikbaar voor twaalf projectplannen, reserveringen vinden plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

De projecten moeten worden uitgevoerd in één van de volgende gemeenten: ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Boxtel, Best, Oirschot, Son en Breugel, Eindhoven, Oisterwijk, Tilburg, Haaren, Heusden, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Helmond, Veldhoven, Waalre.

Let op: Behalve gemeenten kunnen ook andere initiatiefnemers een aanvraag indienen. Het verdient aanbeveling dat wel vooraf goed af te stemmen met de gemeente, omdat de gemeente vaak een belangrijk partner is bij de uitvoering van het projectplan. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Johan van Cuyck via 06-18303473 of jvcuyck@hetgroenewoud.com

Leefgebied van de bij

Op 15 oktober 2018 gaat de regeling 'Leefgebied van de bij' open. De subsidie van max. € 25.000 kan worden aangevraagd door gemeenten die overstappen op ecologisch bermbeheer of door agrariërs die het voedselaanbod voor bijen in agrarisch gebied vergroten. Deze maatregelen dragen bij aan een groene dooradering van het landschap en versterkt de gezondheid van de bijenpopulatie.

Meer informatie vind je hier.

Brabantse schoolpleinen kleuren groen!

Kinderen leren beter in een groene omgeving. Ze voelen zich lekkerder en spelen vriendelijker met elkaar tussen het groen, dan tussen beton. Met het oog hierop hebben provincie Noord-Brabants, de vier Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds de krachten gebundeld: in april 2018 opent een subsidieregeling die scholen ondersteunt die hun schoolplein (nog) groener willen inrichten. Zie onderstaande linken voor meer info:

 

VABIMPULS

In Brabant staan veel stallen en schuren leeg, die kansen bieden voor nieuwe activiteiten. De eigenaar heeft veel mogelijkheden: sloop tot herbestemming. Wat past het beste in de omgeving? Ervaringen van gemeenten en eigenaren vormen de inspiratie voor de toekomst van een lege schuur of stal. Samen met het BrabantAdvies, Stimulus en Brabantse gemeenten heeft de provincie Noord-Brabant dit kennisplatform VABIMPULS ontwikkeld over de leegstandsproblematiek in de agrarische sector. De leegstand van agrarische gebouwen blijft de komende jaren groeien. Over 15 jaar staat naar verwachting een op de 3 à 4 boerderijen leeg. De aanpak van deze leegstandsproblematiek is nodig om verloedering, gezondheidsrisico's en onveiligheid te voorkomen. VABIMPULS vindt het waardevol om voor elke vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocatie te onderzoeken welke toekomst in het verschiet ligt. Uitgangspunt van die toekomst is dat deze past bij de wens van de eigenaar, de ambities van de gemeente, de karakteristieken van het Brabantse landschap en dat ze haalbaar is. Vandaar dat alle opties voor een nieuwe toekomst de revue kunnen passeren, van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming. Het onderzoeken van en besluiten over een nieuwe toekomst is vaak niet gemakkelijk. VABIMPULS stelt vouchers, creativiteit en kennis beschikbaar om alle kansen te verkennen. Voor meer informatie en het aanvragen van een voucher, zie https://www.brabant.nl/subsites/vabimpuls 

Openstelling subsidieregeling Natuur

De provincie Noord-Brabant stelt weer subsidie beschikbaar voor diverse natuurmaatregelen. Deze subsidies zijn aan te vragen door ondernemingen, overheidsinstellingen, particulieren en samenwerkingsverbanden. Aanvragen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld het kappen van bos op heide, het verhogen van de grondwaterstand in natuurgebieden, het herstellen van een meidoornheg of het aanleggen van een dassentunnel.

Een aanvraag indienen is mogelijk. De voorwaarden en de aanvraagformulieren vind je in het loket.

Meer informatie is hier te vinden.

Subsidieregeling provinciaal mileu- en waterplan Noord-Brabant

Meer informatie is hier te vinden.

Buurtfonds Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren burgers, lokale overheden, ondernemers en organisaties om samen werk te maken van hun leefomgeving. Voor initiatieven die hiervoor cultuur of natuur inzetten, is er het Buurtfonds.

Er zijn drie subfondsen:

Meer informatie over deze fondsen is hier te vinden, evenals de betreffende aanvraagformulieren.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Wil je nieuwe natuur in Brabant maken? Het Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt bij het realiseren van nieuwe natuur. Klik hier voor meer informatie.

Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het 'Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds' ingesteld. Het fonds heeft als doel om braakliggende terreinen in de stad om te vormen tot groene omgeving. Oudolf constateert in zijn werk een groeiende vraag om in buurten iets met planten en groen te doen, in de breedste zin van het woord. Met dit fonds wil hij bijdragen aan de initiatieven op dit gebied, zoals bijvoorbeeld buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. De maximale bijdrage is drieduizend euro per project.

'Groen Verbindt', het groene en sociale programma van het Oranje Fonds

Dit porgramma wil door gebruik te maken van groene buitenruimte, de sociale samenhang in wijken en buurten wil versterken.

Aanvraagperiode: lopend. Alle informatie is hier te vinden.

Kleinschalige oplossingen voor vervoer op maat

Stichting ZET heeft het 'Stappenplan kleinschalige mobiliteitsoplossingen' opgesteld. Dit kun je hier downloaden.

 

... in Het Groene Woud