Actuele subsidiemogelijkheden

Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. De regeling is geopend tot en met 10 maart 2021.

Klik hier voor meer informatie.

Subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven

In onderstaand overzicht vind je subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven. Het overzicht is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Brabant, met als doel een handreiking te bieden aan lokale groene burgerinitiatieven die op zoek zijn naar financiering voor hun projecten.

Onderstaande folder ‘Subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven’, gemaakt in opdracht van de provincie Noord Brabant, is in juli 2021 geactualiseerd. De folder biedt handreikingen voor lokale groene burgerinitiatieven, die op zoek zijn naar financiering voor hun projecten. Naast provinciale regelingen bevat de folder ook een overzicht van relevante subsidies en fondsen van derden, waaronder het landschapsfonds van Het Groene Woud. Onder groene burgerinitiatieven wordt verstaan ‘initiatieven, die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en/of de natuur’.

Schoolpleinen van de Toekomst

Kinderen leren beter in een groene omgeving. Ze voelen zich lekkerder en spelen vriendelijker met elkaar tussen het groen, dan tussen beton. Met het oog hierop hebben provincie Noord-Brabants, de vier Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds de krachten gebundeld: in april 2018 opent een subsidieregeling die scholen ondersteunt die hun schoolplein (nog) groener willen inrichten. Zie onderstaande linken voor meer info:

 

VABIMPULS

In Brabant staan veel stallen en schuren leeg, die kansen bieden voor nieuwe activiteiten. De eigenaar heeft veel mogelijkheden: sloop tot herbestemming. Wat past het beste in de omgeving? Ervaringen van gemeenten en eigenaren vormen de inspiratie voor de toekomst van een lege schuur of stal. Samen met het BrabantAdvies, Stimulus en Brabantse gemeenten heeft de provincie Noord-Brabant dit kennisplatform VABIMPULS ontwikkeld over de leegstandsproblematiek in de agrarische sector. De leegstand van agrarische gebouwen blijft de komende jaren groeien. Over 15 jaar staat naar verwachting een op de 3 à 4 boerderijen leeg. De aanpak van deze leegstandsproblematiek is nodig om verloedering, gezondheidsrisico's en onveiligheid te voorkomen. VABIMPULS vindt het waardevol om voor elke vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocatie te onderzoeken welke toekomst in het verschiet ligt. Uitgangspunt van die toekomst is dat deze past bij de wens van de eigenaar, de ambities van de gemeente, de karakteristieken van het Brabantse landschap en dat ze haalbaar is. Vandaar dat alle opties voor een nieuwe toekomst de revue kunnen passeren, van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming. Het onderzoeken van en besluiten over een nieuwe toekomst is vaak niet gemakkelijk. VABIMPULS stelt vouchers, creativiteit en kennis beschikbaar om alle kansen te verkennen. Voor meer informatie en het aanvragen van een voucher, zie https://www.brabant.nl/subsites/vabimpuls 

Subsidiemogelijkheden provincie

De provincie Noord-Brabant stelt weer subsidie beschikbaar voor diverse natuurmaatregelen. Deze subsidies zijn aan te vragen door ondernemingen, overheidsinstellingen, particulieren en samenwerkingsverbanden. Aanvragen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld het kappen van bos op heide, het verhogen van de grondwaterstand in natuurgebieden, het herstellen van een meidoornheg of het aanleggen van een dassentunnel.

Een aanvraag indienen is mogelijk. De voorwaarden en de aanvraagformulieren vind je in het loket.

Meer informatie is hier te vinden.

Buurtfonds Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren burgers, lokale overheden, ondernemers en organisaties om samen werk te maken van hun leefomgeving. Voor initiatieven die hiervoor cultuur of natuur inzetten, is er het Buurtfonds.

Er zijn drie subfondsen:

Meer informatie over deze fondsen is hier te vinden, evenals de betreffende aanvraagformulieren.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Wil je nieuwe natuur in Brabant maken? Het Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt bij het realiseren van nieuwe natuur. Klik hier voor meer informatie.

Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het 'Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds' ingesteld. Het fonds heeft als doel om braakliggende terreinen in de stad om te vormen tot groene omgeving. Oudolf constateert in zijn werk een groeiende vraag om in buurten iets met planten en groen te doen, in de breedste zin van het woord. Met dit fonds wil hij bijdragen aan de initiatieven op dit gebied, zoals bijvoorbeeld buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. De maximale bijdrage is drieduizend euro per project.

'Groen Verbindt', het groene en sociale programma van het Oranje Fonds

Dit porgramma wil door gebruik te maken van groene buitenruimte, de sociale samenhang in wijken en buurten wil versterken.

Aanvraagperiode: lopend. Alle informatie is hier te vinden.

Brabants Landschap

Brabants Landschap is een zeer gewaardeerde partner van Het Groene Woud. Via het Coördinatiepunt Landschapsbeheer kunnen zij je helpen met allerlei vragen over aanleg, beheer en onderhoud van natuur en landschapselementen.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

... in Het Groene Woud