Actuele subsidiemogelijkheden

Subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven

In onderstaand overzicht vind je subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven. Het overzicht is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Brabant, met als doel een handreiking te bieden aan lokale groene burgerinitiatieven die op zoek zijn naar financiering voor hun projecten.

Klik hier voor het overzicht.

Voucherregeling Klimaatadaptatie in Het Groene Woud

Per heden is voor gemeenten in Het Groene Woud de Voucherregeling Klimaatadaptatie Het Groene Woud beschikbaar. Via deze regeling wordt invulling gegeven aan het project klimaatadaptatie in het uitvoeringsprogramma 2017-2020 van Het Groene Woud.

Concreet: gemeenten kunnen een bijdrage van maximaal € 9.000 aanvragen bij Het Groene Woud, die gebruikt kan worden om een concreet en uitvoeringsgereed projectplan te laten maken voor het treffen van fysieke maatregelen die bijdragen aan het daadwerkelijk klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Er is budget beschikbaar voor twaalf projectplannen, reserveringen vinden plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Let op: Ook andere initiatiefnemers kunnen gemeenten benaderen om vervolgens samen een aanvraag te doen. Voor meer informatie kan contact worden opgenemen met Johan van Cuyck via 06-18303473 of jvcuyck@hetgroenewoud.com

Leefgebied van de bij

Op 15 oktober 2018 gaat de regeling 'Leefgebied van de bij' open. De subsidie van max. € 25.000 kan worden aangevraagd door gemeenten die overstappen op ecologisch bermbeheer of door agrariërs die het voedselaanbod voor bijen in agrarisch gebied vergroten. Deze maatregelen dragen bij aan een groene dooradering van het landschap en versterkt de gezondheid van de bijenpopulatie.

Meer informatie vind je hier.

Brabantse schoolpleinen kleuren groen!

Kinderen leren beter in een groene omgeving. Ze voelen zich lekkerder en spelen vriendelijker met elkaar tussen het groen, dan tussen beton. Met het oog hierop hebben provincie Noord-Brabants, de vier Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds de krachten gebundeld: in april 2018 opent een subsidieregeling die scholen ondersteunt die hun schoolplein (nog) groener willen inrichten. Zie onderstaande linken voor meer info:

 

VABIMPULS

In Brabant staan veel stallen en schuren leeg, die kansen bieden voor nieuwe activiteiten. De eigenaar heeft veel mogelijkheden: sloop tot herbestemming. Wat past het beste in de omgeving? Ervaringen van gemeenten en eigenaren vormen de inspiratie voor de toekomst van een lege schuur of stal. Samen met het BrabantAdvies, Stimulus en Brabantse gemeenten heeft de provincie Noord-Brabant dit kennisplatform VABIMPULS ontwikkeld over de leegstandsproblematiek in de agrarische sector. De leegstand van agrarische gebouwen blijft de komende jaren groeien. Over 15 jaar staat naar verwachting een op de 3 à 4 boerderijen leeg. De aanpak van deze leegstandsproblematiek is nodig om verloedering, gezondheidsrisico's en onveiligheid te voorkomen. VABIMPULS vindt het waardevol om voor elke vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocatie te onderzoeken welke toekomst in het verschiet ligt. Uitgangspunt van die toekomst is dat deze past bij de wens van de eigenaar, de ambities van de gemeente, de karakteristieken van het Brabantse landschap en dat ze haalbaar is. Vandaar dat alle opties voor een nieuwe toekomst de revue kunnen passeren, van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming. Het onderzoeken van en besluiten over een nieuwe toekomst is vaak niet gemakkelijk. VABIMPULS stelt vouchers, creativiteit en kennis beschikbaar om alle kansen te verkennen. Voor meer informatie en het aanvragen van een voucher, zie https://www.brabant.nl/subsites/vabimpuls 

Openstelling subsidieregeling Natuur

Vanaf 1 februari 2018 stelt de provincie Noord-Brabant weer subsidie beschikbaar voor diverse natuurmaatregelen. Deze subsidies zijn aan te vragen door ondernemingen, overheidsinstellingen, particulieren en samenwerkingsverbanden. Aanvragen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld het kappen van bos op heide, het verhogen van de grondwaterstand in natuurgebieden, het herstellen van een meidoornheg of het aanleggen van een dassentunnel.

Aanvragen kan vanaf 1 februari 2018. De voorwaarden en de aanvraagformulieren vindt u in het loket. Er is subsidie voor 3 onderdelen uit het natuurbeleid Brabant Uitnodigend Groen (BrUG):

Meer informatie is hier te vinden.

Deltaplan Hoge Zandgronden

Ons klimaat verandert: meer perioden van droogte, meer hitte en hoosbuien. Om te zorgen dat natuur, landbouw, recreatie en stedelijk gebied hierop zijn voorbereid werkt de provincie met andere overheden en organisaties in Brabant en Limburg in het Deltaplan Hoge Zandgronden.

Met de subsidieregeling 'Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening Deltaplan Hoge Zandgronden overige doelgroepen' daagt provincie Noord-Brabant partijen uit om projecten in te dienen voor een duurzame zoetwatervoorziening. Vanaf 12 oktober 2017 kunnen er weer projectvoorstellen worden ingediend.

Meer informatie is hier te vinden.

Subsidieregeling provinciaal mileu- en waterplan Noord-Brabant

Meer informatie is hier te vinden.

Buurtfonds Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren burgers, lokale overheden, ondernemers en organisaties om samen werk te maken van hun leefomgeving. Voor initiatieven die hiervoor cultuur of natuur inzetten, is er het Buurtfonds.

Er zijn drie subfondsen:

Meer informatie over deze fondsen is hier te vinden, evenals de betreffende aanvraagformulieren.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Wil je nieuwe natuur in Brabant maken? Het Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt bij het realiseren van nieuwe natuur. Klik hier voor meer informatie.

Landelijke subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen met een asbestdak een (landelijke) subsidie aanvragen voor het verwijderen van dit asbestdak. Met deze regeling stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken in de periode van 2016 tot en met 2019. De regeling is in het leven geroepen om de sanering van asbestdaken te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

Alleen asbestdaken die groter zijn dan 35m2 komen voor deze subsidie in aanmerking. De subsidie kan zowel door particulieren als ondernemingen, non-profitorganisaties en overheden worden aangevraagd.

Aanvraagperiode: vanaf 4 januari 2016.

Meer informatie is hier te vinden.

Subsidieregeling Natuur en Samenleving - Ondernemen met natuur

Deze subsidie is beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van een plan waarbij nieuwe bronnen van inkomsten ten goede komen aan het aanleggen, het beheren van of het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap.

Aanvraagperiode:opengesteld vanaf 4 januari 2016.

Meer informatie (inclusief aanvraagformulieren) is hier te vinden.

Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het 'Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds' ingesteld. Het fonds heeft als doel om braakliggende terreinen in de stad om te vormen tot groene omgeving. Oudolf constateert in zijn werk een groeiende vraag om in buurten iets met planten en groen te doen, in de breedste zin van het woord. Met dit fonds wil hij bijdragen aan de initiatieven op dit gebied, zoals bijvoorbeeld buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. De maximale bijdrage is drieduizend euro per project.

'Groen Verbindt', het groene en sociale programma van het Oranje Fonds

Dit porgramma wil door gebruik te maken van groene buitenruimte, de sociale samenhang in wijken en buurten wil versterken.

Aanvraagperiode: lopend. Alle informatie is hier te vinden.

Kleinschalige oplossingen voor vervoer op maat

Aanvraagperiode: lopend. Alle informatie over de aanvraag is hier te vinden.

Het 'Stappenplan kleinschalige mobiliteitsoplossingen', opgesteld door Stichting ZET, kun je hier downloaden.

Plaatsing elektrische laadpalen

Aanvraagperiode: lopend. Meer informatie is hier te vinden.

... in Het Groene Woud