Partnerschap Rabobank

Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud en Rabobank zijn er van overtuigd dat het Nationaal Landschap, als binnentuin van de drie grote steden, van groot belang is voor burgers, ondernemers en bezoekers in Midden-Brabant. Het Groene Woud en Rabobank stellen zich tot doel maatschappelijke/burger- en ondernemersinitiatieven te stimuleren en te faciliteren én de streek uit te dragen, ten behoeve van het versterken van het Nationaal Landschap, inclusief de drie steden, en daarbij op zoek te gaan naar meervoudige waardencreatie.

Door middel van het partnerschap tussen Het Groene Woud en de Rabobank streven beide organisaties naar:

  • Het vergroten van betrokkenheid, eigenaarschap en samenwerking van bewoners, bedrijven, organisaties en overheden in Nationaal Landschap Het Groene Woud.
  • Het versterken van de kernwaarden van het Nationaal Landschap en de verbinding met de drie steden (vice-versa) door het aanjagen en faciliteren van de uitvoering.
  • Het actief bijdragen aan het verwerven van de status van Nationaal Park voor het Van Gogh Nationaal Park i.o.
  • Het mogelijk maken van de Landschapstriënnale 2020.

Download hier de volledige partnerschapovereenkomst tussen Het Groene Woud en de Rabobank.

Rabobanken in Het Groene Woud


 

... in Het Groene Woud