Partnerschap Rabobank

Stichting ondernemers en bezoekers in Midden-Brabant. Het Groene Woud en Rabobank stellen zich tot doel maatschappelijke/burger- en ondernemersinitiatieven te stimuleren en te faciliteren én de streek uit te dragen, ten behoeve van het versterken van het Nationaal Landschap, inclusief de drie steden, en daarbij op zoek te gaan naar meervoudige waardencreatie.

Door middel van het partnerschap tussen Het Groene Woud en de Rabobank streven beide organisaties naar:

  • Het vergroten van betrokkenheid, eigenaarschap en samenwerking van bewoners, bedrijven, organisaties en overheden in Het Groene Woud.
  • Het versterken van de kernwaarden van Het Groene Woud en de verbinding met de drie steden (vice-versa) door het aanjagen en faciliteren van de uitvoering.
  • Het actief bijdragen aan het verwerven van de status van Nationaal Park voor het Van Gogh Nationaal Park i.o.
  • Het mogelijk maken van de Landschapstriënnale 2021.

Download hier de volledige partnerschapovereenkomst tussen Het Groene Woud en de Rabobank.

Rabobanken in Het Groene Woud


 

... in Het Groene Woud