'Smeeroliepotje' HGW

Het bestuur van Nationaal Landschap Het Groene Woud wil graag ook kleinschalige initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de kernwaarden van Het Groene Woud: natuur, landschap, erfgoed en stad-land verbinding, gekoppeld aan eigen initiatief/zelfwerkzaamheid/energie-vanuit-desamenleving. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het tijdsbeslag voor de beoordeling, advisering en besluitvorming met betrekking tot dergelijke initiatieven in verhouding staat tot het gevraagde bedrag. 
 
Kleinschalige initiatieven in Het Groene Woud kunnen daarom, onder een aantal voorwaarden, een beroep doen op het ‘smeeroliepotje’ van Het Groene Woud. Daarmee kan hun initiatief op een snelle en efficiënte manier worden ondersteund. 

Meer informatie over de voorwaarden en de procedure is hier te vinden.

Aanvragen kunnen gedaan worden door een verzoek te sturen naar streekhuis@hetgroenewoud.com

 

... in Het Groene Woud