Stichting Het Groene Woud

Betrokken partners uit het netwerk werken samen via Stichting Het Groene Woud. Het Algemeen Bestuur (AB) is de verzameling van partners, die bijdragen aan de exploitatie van de stichting, in de vorm van geld en/of uren.

Het Hoofdbestuur (HB) geeft leiding aan Stichting Het Groene Woud en stuurt via de directeur van de stichting (tevens ambtelijk secretaris van HB en AB) de medewerkers aan. De stichting heeft geen personeel in dienst; medewerkers worden door partners gedetacheerd of op projectbasis ingehuurd.

Het Streekhuis in Liempde is de fysieke ‘werkplaats’ van Stichting Het Groene Woud. Het is de plek waar inwoners, vrijwilligersgroepen en professionele organisaties terecht kunnen voor advies en ondersteuning. De organisatie beschikt over een compleet overzicht van financieringsmogelijkheden en subsidiebronnen in Het Groene Woud.

Bij het Streekhuis kun je een gratis adviesgesprek aanvragen. Dit kun je doen door een mail te sturen. Je kunt daarvoor gebruik maken van het intakeformulier. Je projectidee wordt dan besproken in het wekelijkse projectenoverleg van Het Groene Woud. Zo spoedig mogelijk daarna wordt contact met je opgenomen voor aanbevelingen en tips met betrekking tot mogelijkheden om je projectidee verder richting uitvoering te brengen.

... in Het Groene Woud