Projecten

Streekfonds Het Groene Woud keert jaarlijks gelden uit aan projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Het fonds wordt gevuld met opbrengsten vanuit de RaboStreekrekeningen en middels donaties.

Bekijk hier de projecten die een bijdrage hebben ontvangen van Streekfonds Het Groene Woud.

Naast de relatief kortlopende, voornamelijk kleinschalige projecten is Het Groene Woud ook intensief betrokken bij andere projecten, die vaak langer lopen, soms Het Groene Woud- overschrijdend zijn en waar vaak veel partijen bij betrokken zijn. Ook worden deze projecten veelal door meerdere partijen gefinancierd.

Bekijk hier de overige projecten waar Het Groene Woud bij betrokken is.

 

... in Het Groene Woud