Streekfonds

Stichting Streekfonds Het Groene Woud keert jaarlijks gelden uit aan projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Het fonds wordt gevuld met opbrengsten vanuit de RaboStreekrekeningen en middels donaties. Inmiddels hebben vele tientallen organisaties in Het Groene Woud een Rabostreekrekening geopend. 

Het Streekfonds heeft besloten om voor 2017 geen jaarthema vast te stellen.

 

 

... in Het Groene Woud