Streekfonds

Stichting Streekfonds Het Groene Woud keert jaarlijks gelden uit aan projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Het fonds wordt gevuld met opbrengsten vanuit de RaboStreekrekeningen en middels donaties. Inmiddels hebben vele tientallen organisaties in Het Groene Woud een Rabostreekrekening geopend. 

Als jaarthema voor 2018 heeft het Streekfonds Klein erfgoed vastgesteld.

Hieronder wordt het volgende verstaan: kleine cultuurhistorische elementen (zoals kruisen, kapellen, gevelstenen en gedenkstenen) die een hoge geschiedkundige waarde hebben en beeldbepalend zijn, maar niet aangewezen zijn als monument.

 

 

... in Het Groene Woud