Bedrijfspartners

Het Groene Woud is van oudsher een uniek gebied boordevol prachtige natuur, waardevolle landschappen en cultuurhistorisch erfgoed. Maar ook een bron van creativiteit en gemeenschapszin. Het is een prettige streek om te wonen, te werken en te recreëren. Met waardevolle kwaliteiten die bescherming verdienen.

Een groot netwerk van vrijwilligersorganisaties, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zet zich in voor Het Groene Woud. Zij nemen het initiatief tot het opzetten van (gezamenlijke) projecten die bijdragen aan het versterken van de kwaliteiten van Het Groene Woud. En zij helpen burgers en ondernemers om initiatieven die hieraan bijdragen tot uitvoering te brengen. 

Bedrijfspartners van Het Groene Woud vinden maatschappelijk/landschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Omdat de thema’s en werkwijze van Het Groene Woud aansluiten bij de eigen bedrijfscultuur en ondernemersfilosofie, wil een partner daaraan zijn steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door het verfraaien van de directe leefomgeving van de eigen vestiging, de eigen onderneming, de eigen medewerkers en de eigen klanten.

Bedrijfspartners van Het Groene Woud zitten op de eerste rij. Zij worden geïnformeerd over ontwikkelingen en projecten en worden uitgenodigd voor netwerkontmoetingen. Het bedrijf ontvangt een schildje als zichtbare uiting van het ambassadeurschap, en wordt als partner vermeld op de website en in de sociale media van Het Groene Woud.

Bedrijfspartners dragen uit en dragen bij. Ze zijn ambassadeur van Het Groene Woud en delen hun enthousiasme met relaties in het eigen netwerk. Een bedrijfspartner helpt, vanuit de mogelijkheden van de eigen onderneming, de doelen van Het Groene Woud te realiseren door de inbreng van kennis, kunde, netwerk en/of middelen. Een bedrijfspartner van Het Groene Woud vermeldt het partnerschap ook op de eigen website, richting collega-bedrijven, personeel en klanten.

Tevens hebben bedrijfspartners waar mogelijk een streepje voor bij het gunnen van opdrachten onderling.

Op de website Jouw Groene Woud is een overzicht te vinden van de huidige bedrijfspartners van Het Groene Woud. 

Ook bedrijfspartner worden van Het Groene Woud?

Meer informatie hierover en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op de website Jouw Groene Woud.

 

... in Het Groene Woud