Dienstenpartners

Het Groene Woud heeft van oudsher een enorme economische potentie, is groen en circulair en biedt een bron van creativiteit en gemeenschapszin, zeker ook in combinatie met de steden. Het is een prettige streek om te wonen, te werken en te recreëren.

Een groot regionaal netwerk van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties staat voor Het Groene Woud. Een nog nauwere samenwerking met partners en bedrijven uit de regio kan het netwerk van het Streekhuis versterken en vice versa. Samen zetten zij de schouders eronder om goede initiatieven, vooral van burgers en ondernemers, die bijdragen aan de kwaliteiten van deze streek, verder te helpen. 

Dienstenpartners van Het Groene Woud hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Omdat Het Groene Woud en haar doelen aanspreken en aansluiten bij de eigen bedrijfscultuur en –filosofie, wil een partner daaraan zijn steentje bijdragen en zo verder werken aan de visie en ambities van Het Groene Woud en tegelijkertijd bijdragen aan het verfraaien van de directe leefomgeving van de eigen vestiging, de eigen onderneming, de eigen medewerkers en de eigen klanten.

Het Groene Woud streeft naar een compleet aanbod van diensten voor en door haar dienstenpartners. Op de website Jouw Groene Woud is een hiervan een overzicht te vinden. 

Partners van Het Groene Woud zitten op de eerste rij. Zij worden geïnformeerd over ontwikkelingen en projecten, worden uitgenodigd voor algemene netwerkontmoetingen en besloten partnercafés en kunnen gebruik maken van de diensten van het Streekhuis. Het bedrijf ontvangt een schildje en een certificaat, als zichtbare uiting van het ambassadeurschap, en wordt als partner vermeld op de site en in de sociale media van Het Groene Woud.

Partners dragen uit en dragen bij. Een partner is ambassadeur van Het Groene Woud. Een partner deelt zijn enthousiasme met zijn relaties in het eigen netwerk. Een partner helpt, vanuit de mogelijkheden van de eigen onderneming, de doelen van Het Groene Woud te realiseren door de inbreng van kennis, kunde, netwerk en/of middelen. Een partner van Het Groene Woud vermeldt het partnerschap (met de daartoe behorende dienstverlening) ook op de eigen website, richting collega-bedrijven, personeel en klanten.

Tevens hebben partners een streepje voor bij het gunnen van opdrachten onderling.

Ook dienstenpartner worden van Het Groene Woud?

Meer informatie hierover en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op de website Jouw Groene Woud.

 

... in Het Groene Woud