Landschapsfonds Het Groene Woud

Landschapsfonds Het Groene Woud keert jaarlijks gelden uit aan projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Als organisatie of bedrijf kun je bijdragen aan Landschapsfonds Het Groene Woud door partner te worden, dienstenpartner te worden of door vriend van Het Groene Woud te worden. 

Als jaarthema voor 2018 heeft het Landschapsfonds Klein erfgoed vastgesteld.

Hieronder wordt het volgende verstaan: kleine cultuurhistorische elementen (zoals kruisen, kapellen, gevelstenen en gedenkstenen) die een hoge geschiedkundige waarde hebben en beeldbepalend zijn, maar niet aangewezen zijn als monument.

 

 

... in Het Groene Woud