Bijdrage Streekfonds HGW voor toegankelijk maken archiefruimte De Ravenpoort Oirschot

Publicatiedatum: 11-03-2015

Het archiefproject van Heemkundekring ‘de Heerlijkheid Oirschot’ is gehonoreerd met een cheque van duizend euro van Streekfonds Het Groene Woud. Met het toegekende bedrag wordt het voor de heemkundekring mogelijk de archiefruimte in Erfgoedcentrum ‘de Ravenpoort’ optimaal in te richten en de archiefstukken voor een groot publiek toegankelijk te maken. 

Na de verhuizing in het voorjaar van 2014 is de archiefruimte in Erfgoedcentrum ‘de Ravenpoort’ noodgedwongen slechts provisorisch ingericht. Door het aanbod van nieuwe archiefcollecties bleek al vrij snel dat het archief ontoegankelijk dreigde te raken en dat er van de beschikbare ruimte door de opstelling van kasten en rekken geen optimaal gebruik kon worden gemaakt. In het najaar werd daarom besloten het archief te ontruimen en te voorzien van archiefstellingen. Hierdoor werd het mogelijk de ruimte efficiënter te gebruiken en de toegankelijkheid te vergroten. Tevens werd besloten het beschikbare archiefmateriaal te inventariseren en te registreren. Uitgangspunt bij de registratie is een wereldwijde toegankelijkheid via internet, niet alleen van het archief, maar ook van de uitgebreide bibliotheek.

Collectie

De bibliotheek bevat een unieke verzameling boeken en tijdschriften over lokale en regionale geschiedenis. De collectie bestaat uit meer dan 800 boeken en tijdschriften en bevat informatie met zeer uiteenlopende onderwerpen en vormt daarmee een bron voor historisch onderzoek, met name over het lokale en regionale erfgoed. Het archief bestaat vooral uit verzamelde studies, documenten, genealogische gegevens en beeldmateriaal, dat betrekking heeft op het Oirschotse en directe omgeving. Voor onderzoekers en amateurhistorici is dit een bron van informatie, die een belangrijke start of aanvulling kan zijn bij verder onderzoek.

Aan de slag

Een kleine werkgroep is eind 2014 voortvarend aan het werk gegaan. Eerst heeft zij zich gebogen over de voorzieningen voor de archiefruimte. De verlichting werd aangepast, de ruimte werd tochtvrij gemaakt en er werden stellingen geplaatst. Vervolgens heeft deze werkgroep de beschikbare collecties globaal geïnventariseerd en gegroepeerd en zijn er applicaties gebouwd om de beschikbare boeken en archiefstukken te registreren. Een medewerker van het RHC-Eindhoven heeft geadviseerd over de te kiezen opslag- en registratiemethodieken. Inmiddels zijn er drie nieuwe werkgroepen, bestaande uit vier of vijf personen, aan het werk gegaan om de beoogde archivering te realiseren. Verwacht wordt dat de komende maanden nodig zullen zijn om het archiefproject af te ronden. Met dit project hoopt Heemkundekring ‘de Heerlijkheid Oirschot’ een waardevolle bijdrage te leveren aan het beleefbaar en zichtbaar maken van de rijke Oirschotse en regionale cultuurhistorie.

Streekfonds Het Groene Woud

Het archiefproject van Heemkundekring ‘de Heerlijkheid Oirschot’ is gehonoreerd met een cheque van € 1.000,- van Streekfonds Het Groene Woud. Het fonds wordt gevuld middels een extra rente die de Rabobank geeft over Rabo StreekRekeningen Het Groene Woud. Daarbij wordt er ook een deel van de rente geschonken door deze rekeninghouders. Ook ontvangt de Stichting Streekrekening Het Groene Woud een bedrag aan donaties t.b.v. het Streekfonds. Het Streekfonds Het Groene Woud ondersteunt projecten die de kwaliteit van Het Groene Woud versterken. 

Paul Hazenberg eerste BodemTopper van Carbon Valley - Klinkende cijfers voor opbouw organisch stofgehalte en stikstofleverend vermogen
16 maart: start ambassadeurscursus in Nationaal Landschap Het Groene Woud
Kartuizer heggenvlechtdag in Het Groene Woud
Filmpje over het project Kloppend Hart van Het Groene Woud, gepresenteerd tijdens de slotmanifestatie Landschappen van Allure
Jaarthema Landschapsfonds onderstreept unieke kenmerken Van Gogh National Park: Ruim baan voor kleine landschapsprojecten in Het Groene Woud
Studenten KW1College houden Open Keuken met historische fruitrassen
Bodemonderzoek met een onderbroek - Project Carbon Valley op de radio!
Winnaars boeken bekend! - Word Vriend, win een boek en ontvang communicatiesteun vanuit Het Groene Woud
Position paper Mozaïek Dommelvallei biedt bestuurders en politici handreikingen in gebiedsopgaven
... in Het Groene Woud