ARK - Brabants Goud in Het Groene Woud

ARK Natuurontwikkeling in Het Groene Woud

ARK Natuurontwikkeling is al enkele jaren actief in Het Groene Woud. De projecten die ze hier uitvoert, zijn allemaal gericht op het ontwikkelen van nieuwe natuur en het versterken van natuur die er al is. Hierbij houdt ze ook andere belangen in het oog, zoals die van de landbouw of van recreatie. De projecten van ARK zijn dan ook geen ‘natuurprojecten’ maar integrale gebiedsontwikkelingen. ARK betrekt er dan ook altijd meerdere organisaties bij zoals grondeigenaren, overheden, boeren en landschapsorganisaties.

ARK zorgde in 2017 voor een bijzondere mijlpaal voor Het Groene Woud: ze bracht, samen met Brabants Landschap, het edelhert terug in het gebied, na ruim anderhalve eeuw afwezigheid.

Brabants Goud

Twee jaar later streek ARK opnieuw neer in Het Groene Woud, nu met het project Brabants Goud in Het Groene Woud. Tot circa 2024 werkt ARK in De Geelders, het Dommeldal en een deel van de Kampina aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Dat doet ze door percelen aan te kopen of via kavelruil te verwerven. Het gaat om gronden die nog in het bezit zijn van particulieren of agrarisch ondernemers en daarmee de ontbrekende schakels in dat Natuurnetwerk zijn. Eenmaal eigenaar van deze gronden, richt ARK ze in als natuur. Soms plant ze er bomen en struiken aan (zoals in Savendonk), soms graaft ze laagtes (zoals in Groot-Velder) zodat het water via kleinschalig reliëf  op natuurlijke wijze kan wegstromen. En soms gaat het om het maken van een belangrijke ‘natte verbinding’ met de Dommel (zoals in de Gasthuiskamp) zodat de gronden niet verdrogen.

Klik hier en lees meer over Brabants Goud in Het Groene Woud van ARK.

 

... in Het Groene Woud