Gebied

De geschiedenis van het gebied dat de naam Het Groene Woud draagt, gaat terug tot de laatste ijstijd. Tegenwoordig liggen er 21 natuurgebieden in Het Groene woud, die samen met veel bijzondere landschapselementen zorgen voor de kenmerkernde identiteit. Typerend voor Het Groene Woud is ook de grote biodiversiteit. Er leven honderden soorten zoogdieren, vogels, vlinders, kevers etc.

 

... in Het Groene Woud