Stichting Landschap Het Groene Woud

 

Samen aan de slag voor natuur, landschap en erfgoed

Natuur, landschap en erfgoed staan centraal binnen Stichting Landschap Het Groene Woud. We richten ons op het versterken van de kwaliteit van natuur en landschap en het vergroten van kennis, belangstelling en enthousiasme. Hoe? Door het faciliteren van initiatieven, met wandel- en fietsroutes, publieksacties, met onderzoek en publicaties. Vanuit ons eigen Landschapsfonds helpen we passende initiatieven ook financieel op weg. Het Groene Woud heeft al honderden projecten gerealiseerd die bijdragen aan een duurzame en aangename leefomgeving. Onze gezamenlijke leefomgeving!

Samen voor elkaar

In de afgelopen jaren lagen onze activiteiten ook op het gebied van leefbaarheid, voedsel, landbouw en gastvrijheid. Kortom: duurzame gebiedsontwikkeling. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de realisatie van Van Gogh Nationaal Park. Deze organisatie neemt nu de brede agenda over. Wij concentreren ons op de waarden van natuur, landschap en erfgoed binnen de stedendriehoek Den Bosch-Eindhoven-Tilburg en op de verbinding met vrijwilligers en lokale netwerken. Want daar zit de energie en de kennis om stappen vooruit te blijven zetten. Samen, voor elkaar!

Hier is de totale geschiedenis van Het Groene Woud nog eens op een rijtje gezet.

 

... in Het Groene Woud