Projecten

Sinds de oprichting heeft Het Groene Woud vele projecten geïnitieerd, ondersteund en gerealiseerd. Allemaal projecten die Het Groene Woud versterken op het gebied van natuur, landbouw en erfgoed. Al deze projecten dragen bij aan de duurzame gebiedsontwikkeling van Het Groene Woud en zijn daarom - nu en in de toekomst - van groot belang. De vele projecten die de afgelopen decennia met succes in Het Groene Woud zijn uitgevoerd tonen de grote gezamenlijke inzet en slagkracht van zowel de vele vrijwilligers als de ondersteunende professionals.

Projectenkaart

Bovenaan deze pagina staat de projectenkaart van Het Groene Woud. Hierop zijn alle projecten terug te vinden die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Deze projectenkaart heeft een archieffunctie en maakt het voor iedereen mogelijk om alle informatie over lopende en afgeronde projecten terug te vinden.

Deze projectenkaart maakt het ook mogelijk dat projectleiders, vrijwilligers en andere geïnteresseerde personen of organisaties met elkaar in contact treden om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Dit zorgt voor inspiratie en kruisbestuiving en uiteindelijk voor meer projecten en dus voor versterking van Het Groene Woud. 

De projecten zijn onderverdeeld in vijf categorieën (waarbij aan een project soms meerdere categorieën zijn toegekend):

  • Natuur en landschap (groen)
  • Erfgoed (blauw)
  • Educatie (oranje)
  • Boeken (paars)
  • Voedsel (rood)

Gebruik projectenkaart

Op de kaart staan alle projectlocaties ingetekend. Door in te zoomen op bijvoorbeeld gemeente Oirschot, zijn alle projecten in Oirschot te vinden.

De (belangrijkste) categorie waarbinnen een project valt, staat met een gekleurd icoon aangegeven op de kaart. Zo is snel te zien waar projecten uit de categorie zijn uitgevoerd.

In de zoekregel linksboven kan op iedere gewenste term gezocht worden: op plaatsnaam, op projectnaam of op onderwerp.

Eenmaal een project gevonden en aangeklikt, verschijnt de belangrijkste informatie van een project, waaronder wat er is uitgevoerd (of uitgevoerd gaat worden), contactgegevens, betrokken partijen, doorverwijzingen naar meer informatie en vaak ook foto's. 

Landschapsfonds

Landschapsfonds Het Groene Woud keert jaarlijks gelden uit aan projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Het fonds werd gevuld met opbrengsten vanuit de RaboStreekrekeningen en wordt nog altijd gevuld middels donaties, Vrienden van Het Groene Woud en de dienstenpartners.

Bekijk hier de projecten die een bijdrage hebben ontvangen vanuit Landschapsfonds Het Groene Woud.

Naast de relatief kortlopende, voornamelijk kleinschalige projecten is Het Groene Woud ook intensief betrokken bij andere projecten, die vaak langer lopen, soms Het Groene Woud- overschrijdend zijn en waar vaak veel partijen bij betrokken zijn. Ook worden deze projecten veelal door meerdere partijen gefinancierd.

Bekijk hier de overige projecten waar Het Groene Woud bij betrokken is.

 

... in Het Groene Woud