Projecten

Landschapsfonds Het Groene Woud keert jaarlijks gelden uit aan projecten die bijdragen aan de verdere, duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud. Het fonds werd gevuld met opbrengsten vanuit de RaboStreekrekeningen en wordt nog altijd gevuld middels donaties, Vrienden van Het Groene Woud en de dienstenpartners.

Bekijk hier de projecten die een bijdrage hebben ontvangen vanuit Landschapsfonds Het Groene Woud.

Naast de relatief kortlopende, voornamelijk kleinschalige projecten is Het Groene Woud ook intensief betrokken bij andere projecten, die vaak langer lopen, soms Het Groene Woud- overschrijdend zijn en waar vaak veel partijen bij betrokken zijn. Ook worden deze projecten veelal door meerdere partijen gefinancierd.

Bekijk hier de overige projecten waar Het Groene Woud bij betrokken is.

 

... in Het Groene Woud