Natuurgebieden

Het Groene Woud bestaat uit een dekzandgebied waar van noord naar zuid de beekdalen van de Dommel, de Beerze, de Reusel en een deel van de Aa doorheen lopen. Meerdere natuurgebieden vormen samen de natuurkern van Het Groene Woud. Het is de ambitie van Het Groene Woud om deze natuurgebieden verder met elkaar te verbinden. Deze verbindingen worden al gerealiseerd, waardoor een unieke soort als het edelhert weer in het gebied kan leven.

 

... in Het Groene Woud