Van Gogh Nationaal Park

Vincent van Gogh liet zich inspireren door het Brabantse land. En precies daar waar hij die inspiratie vond, ligt het Van Gogh National Park. Hier wordt ‘oud land’ met prachtige natuurgebieden, cultuurlandschap en het erfgoed van Vincent Van Gogh gekoesterd en zorgt innovatie met de spirit van Van Gogh voor een toekomstbestendig landschap dat oplossingen biedt voor hedendaagse, maatschappelijke vraagstukken.

Van Gogh Nationaal Park – Van Gogh NP – is nog in oprichting. Brabantse partijen (overheden, bedrijven, organisaties en particulieren) hebben de krachten gebundeld en zijn gekomen tot een Masterplan voor deze ambitie

Het gebied van Het Groene Woud is onderdeel van Van Gogh Nationaal Park. De organisatie Het Groene Woud vormt een van de deelnemende streeknetwerken aan Van Gogh Nationaal Park. 

Alle informatie vind je op de website van Van Gogh Nationaal Park.

... in Het Groene Woud