Wie is Het Groene Woud?

Het Groene Woud is naast een gebiedsaanduiding ook de naam van een organisatie, namelijk Stichting Landschap Het Groene Woud. Deze stichting werkt aan de realisatie van de doelstellingen van Het Groene Woud die vervat zijn in het uitvoeringsprogramma 2023-2026 .

Om de doelstelling van Het Groene Woud te realiseren werken vele partijen samen, waaronder:

Gemeenten Best, Boxtel, Meierijstad, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel.

Waterschappen De Dommel en Aa en Maas

Terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap

Provincie Noord-Brabant

 

 

... in Het Groene Woud