Projecten Landschapsfonds Het Groene Woud

150 jaar spoor Boxtel

Op 1 mei 2015 is het honderdvijftig jaar geleden dat de eerste trein Boxtel aandeed. Daarmee was de opening van de spoorlijn Tilburg-Boxtel destijds een feit. In dit kader is de projectgroep '150 jaar spoor Boxtel' bezig allerlei activiteiten...
Meer informatie >

Bankgeheimen

Imiddels zijn alle filmpjes gereed en te zien op de website www.bankgeheimen.com Van iedere bank is een apart filmpje gemaakt! In het project Bankgeheimen van het Roois Cultureel Erfgoed (RCE) samen met TV Meierij, wordt historische achtergrondinformatie...
Meer informatie >

Bier als Bourgondische basis - Het fundament van een unieke Brabantse biercultuur, een Lambiek in Het Groene Woud

Het doel van het project is om een fundament te leggen voor een unieke Brabantse biercultuur in Het Groene Woud. De Bierkamer wil in samenwerking met lokale brouwers en leveranciers uit Het Groene Woud op een traditionele wijze bier brouwen met water,...
Meer informatie >

Bijen-aanplant in Het Groene Woud

Door het verdwijnen van stuifmeel- en nectarleveranciers, zoals bloeiende bomen, struiken en kruiden, zijn de leefomstandigheden van bijen erg verslechterd. Daarnaast heeft de honingbij ook nog last van de varroamijt, één van de ergste parasieten...
Meer informatie >

Boek: 'Bakovens, bakhuizen en waterputten in Het Groene Woud'

Stichting de Brabantse Boerderij gaat samen met SPPILL en Stichting Brabantse Bronnen een aantal putten en bakhuizen terugbrengen in het centrum van Het Groene Woud (Kloppend Hart). Dit moment is uniek en het is vanuit de SdBB-doelstellingen van groot...
Meer informatie >

Boek: 'Domus prope Buscumducis. Het kartuizerklooster bij ‘s-Hertogenbosch, 1466-1641'

In 2012 is aangetoond dat de kartuizers in Het Groene Woud onmiskenbaar een nu nog waarneembaar stempel op het landschap en de omgeving hebben gedrukt. Maar welke mensen en families zaten erachter? Wat was hun gedachtewereld? Van oorsprong waren ze onderdeel...
Meer informatie >

Boek: 'Noud Aartsen'

In 2011 schonk de weduwe van de fotograaf Noud Aartsen [Best 4 februari 1932 – Mollans sur Ouvèze (Frankrijk) 27 maart 2010] zijn omvangrijke fotocollectie van voornamelijk vrij werk aan de Brabant-Collectie. Het gaat om meer dan 6500 opnamen...
Meer informatie >

Boek: 'Parels van het Bossche Broek'

Veel inwoners van ’s-Hertogenbosch en omliggende dorpen (vorig jaar circa 230.000) stappen bijna dagelijks van de drukke stad in de weidsheid en rust van het Bossche Broek aan de zuidrand. Een zo abrupte overgang van de compacte stad naar onbebouwd...
Meer informatie >

Boek: 'Rondom Rode'

Graafschap Rode was een gedeelte van Het Groene Woud (o.a. Schijndel, Liempde en SintOedenrode). Sint-Oedenrode was een bestuurlijk centrum en is daarom historisch van belang voor de huidige regio (Het Groene Woud). Er wordt een toegankelijke publieksvriendelijke...
Meer informatie >

Boek: ‘Dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen’

Stichting de Brabantse Boerderij, voor Boerderij, Erf, Land en Erfgoed (SdBB) staat niet alleen voor de boerderij en zijn directe omgeving maar ook voor het totale landschap waarin agrariërs, boerderijen en cultuurlandschap ontstaan zijn. Voor middeleeuwse ...
Meer informatie >

Boek: Gemeint en gemeenschap. Jaargeboden in Peelland, circa 1300-1795

Wetenschappelijk onderzoek naar de 'jaargeboden', de jaarlijks vastgestelde gebruiksregels voor het gebruik van de gemeenschappelijke gronden, de zogeheten gemeint. Hierin weerspiegelen zich de veranderingen in de organisatie van de gehele lokale...
Meer informatie >

Boek: Grenswallen in Het Groene Woud

De meest oude cultuurhistorische landschapselementen in Het Groene Woud (gemeenten Oirschot, Best, Meierijstad en Boxtel) zijn zeer waarschijnlijk de grenswallen. Vanwege hun zeldzaamheid worden deze wallen gezien als zeer waardevol. Landelijk is herhaaldelijk...
Meer informatie >

Boek: Het leven is de grootste kunst. De Brabantse kunstschilder Jan Kruijsen (1874-1938)

Het beschrijven van het leven van de Brabantse kunstschilder Jan Kruijsen alsmede het verzamelen van (nog) onbekend werk van deze schilder. Auteur van het boek is Frank van Doorn. Schilder van het leven, Brabander in hart en nieren, toegewijd katholiek....
Meer informatie >

Boek: Landgoed Velder en Heerenbeek

Heemkundestichting Kèk Liemt en Natuurwerkgroep Liempde hebben het initiatief genomen tot het maken van een boek waarbij Landgoed Velder samen met Heerenbeek centraal staat. Het e.e.a. zal vanuit de (werkstichting) Stichting Natuurprojecten Liempde...
Meer informatie >

Boek: Sterrebos, Het groot Heyvelt op Oud-Herlaer

Het betreft de vormgeving en uitgave van een publicatie in boekvorm van de auteur Jan van der Vaart, kunsthistoricus, architectuurgeschiedenis. De titel: 'Sterrebos. Het groot Heyveld op Oud-Herlaer. De geschiedenis van een oud landgoed tussen de...
Meer informatie >

Boek: Van de Aar tot de Zwarte Raaf

Publicatie van het boek 'Van de Aar tot de Zwarte Raaf'. Dit boek gaat over de Boxtelse huisnamen vanaf 1450 tot ongeveer 1985, met inbegrip van huisnamen uit de (vroegere) volksmond. We hebben geprobeerd ons zoveel mogelijk te beperken tot de...
Meer informatie >

Bomencongres Oisterwijk 2015

Op zaterdag 21 maart 2015 vond in Oisterwijk het Bomencafé plaats, het allereerste congres over bomen in Het Groene Woud. Ruim honderd deelnemers van binnen en buiten Het Groene Woud ontdekten hier de betekenis van bomen voor de economie, de cultuur...
Meer informatie >

Boxtel Schaliegas Vrij

Proefboringen naar schaliegas was de afgelopen periode een veelbesproken onderwerp. In Boxtel en Haaren worden misschien proefboringen opgestart om de aanwezigheid van schaliegas aan te tonen en om in de praktijk te onderzoeken hoe het gas het beste te...
Meer informatie >

Boxtelse Kartuizerhoeve en Boxtelse Kartuizers

Het kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel (gesticht in Olland) is ook nadrukkelijk aanwezig in Boxtel, met name ook via verschillende eigendommen c.q. hoeves. Deze kennis wil Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel verder...
Meer informatie >

Brabants mooiste boerderij

In 2011 werd de boerderij aan de Nassaudwarsstraat 5 in Vlijmen uitgeroepen tot de mooiste boerderij van Noord-Brabant. De boerderij is gekozen door lezers van het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad en BN/De Stem. Stichting de Brabantse Boerderij...
Meer informatie >

Businesscase Peppelhout

Peppelhout is een coöperatie van populiereneigenaren die ketenpartijen uit de populierensector bij elkaar brengt waarmee streekeigen houtproducten worden gemaakt. Het project ‘businesscase Peppelhout’ heeft als doel om meer zicht...
Meer informatie >

Buurtmoestuinen in Het Groene Woud

Streekfonds Het Groene Woud wilde op een praktische manier het aantal milieuvriendelijke buurtmoestuinen in Het Groene Woud vergroten. Dit met als doel om de inwoners van Het Groene Woud meer te betrekken bij de eigen voedselproductie, de sociale cohesie...
Meer informatie >

Buurtnatuur Empel

In Empel wordt binnenkort een stuk grond van de gemeente ’s-Hertogenbosch ingericht door bewoners en kinderen uit Empel. Momenteel ligt er nog een braakliggend terrein tegenover kindcentrum ‘t Wikveld (locatie De Zeis) en kinderopvang ‘t...
Meer informatie >

Cursus handmatig klompen maken

Het aantal personen dat in Nederland en in België nog met de hand klompen kan maken lopen zienderogen achteruit. Waren er in 1950 in beide landen nog meer dan 50.000 mensen werkzaam binnen dat ambacht, nu nog slechts 25. Reden genoeg om dit ambacht...
Meer informatie >

D'n Liempdsen Herd, Ontmoetings- en bezoekerscentrum

Liempde ligt midden in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het dorp is omgeven door bolle akkers, beemdgronden langs de Dommel en natuurgebieden zoals De Scheeken, De Geelders en Landgoed Velder. Deze onderdelen samen vormen het zogenaamde ‘Cultuurhistorisch...
Meer informatie >

Dag van het Fruit

Eendaags evenement ter promotie en educatie van inwoners van het Groene Woud en ommelanden op het gebied van fruit, fruitbomen, fruitteelt, fruitverwerking en alles wat daarbij komt kijken: Rassenkeuze, boomonderhoud, bestuiving, verwerking van fruit;...
Meer informatie >

De Hulsthoeve

Op de grens van Sint-Oedenrode en Liempde ligt langgevelboerderij de Hulsthoeve. De boerderij is door de jaren heen zonder voldoende historisch besef verbouwd en heeft daarmee deels de karakteristieken van een langgevelboerderij verloren. In 2013 is een...
Meer informatie >

Den Eijngel

Op de kruising van de Mijlstraat, Koevoortseweg en Lennisheuvel in Boxtel ligt het bijzondere pand Den Eijngel. Door de status van Rijksmonument is de cultuurhistorische waarde een gegeven. Sinds 2013 wordt het pand gerestaureerd. Een goed moment om onderzoek...
Meer informatie >

Den Eijngel, herberg en meer... (2016-2018)

Den Eijngel is een rijksmonument waarvan de eerste beschrijving dateert uit 1494. Het is een beeldbepalend pand in Lennisheuvel (Boxtel) midden in het hart van Het Groene Woud. Eeuwenlang was het een brouwerij en herberg. Waarschijnlijk stond achter...
Meer informatie >

Educatief project De Armenhoef

Aan de Oirschotseweg in Best ligt De Armenhoef, de oudste boerderij van West-Europa. Projectgroep De Armenhoef gaat de geschiedenis van De Armenhoef in een boek vastleggen en daarnaast een educatieprogramma ontwikkelen voor zowel het basis- als het middelbaar...
Meer informatie >

Eendenboerderij Helvoirt

Aan de Udenhoutseweg in Helvoirt ligt de karakteristieke boerderij ‘de eendenboerderij Helvoirt’. Een boerderij waar opgefokte eenden worden verkocht onder de naam ‘Brabantse eend’. Het eendenvlees staat bij veel restaurants in...
Meer informatie >

Eendenboerderij Helvoirt, fase 2: vervanging rieten dak

Het oude riet ligt al twee generaties op het dak en is geheel versleten. Het is hoog nodig aan vervanging toe. Het oude riet wordt verwijderd en afgevoerd. De houten constructie wordt gecontroleerd en er worden nieuwe panlatten gemonteerd. Het nieuwe...
Meer informatie >

Erfgoedstrategie De Geelders

Tussen circa 1800 en 1940 bestond het agrarisch gebruikte landschap in en rond de Geelders uit kleinschalige percelen, die door hagen, struweel en singels van elkaar gescheiden waren. Na 1950 is dit kleinschalige besloten landschap door bebossing enerzijds...
Meer informatie >

ErvenPlus

Met dit project wordt de biodiversiteit op minimaal 350 Brabantse erven vergroot door middel van soortgerichte maatregelen op het erf. Door middel van een zogeten erfscan wordt op een erf gekeken wat er nodig is om de biodiversiteit te vergroten. Bij...
Meer informatie >

Gèsselse Kiosk

Net als in vele andere dorpen, stond in Sint-Michielsgestel vroeger een kiosk. Een beeldbepalend bouwwerk dat helaas in de jaren zestig is verdwenen. Een aantal initiatiefnemers kwam met het idee om dit cultuurhistorische element opnieuw terug te brengen....
Meer informatie >

Het Groene Woud in vogelvlucht

Fotograferen met behulp van een drone van een aantal typische landschapselementen in Het Groene Woud vanuit de lucht. De foto’s worden zowel op de website van de Landschapscanon Het Groene Woud als in het boek gepubliceerd.
Meer informatie >

Inrichting archief Erfgoedcentrum 'De Ravenpoort'

Om invulling te geven aan een van de belangrijkste doelstellingen van Heemkundekring 'de Heerlijkheid Oirschot' werd in 2014 besloten om de beschikbare ruimte van het nieuwe archief in Erfgoedcentrum 'De Ravenpoort' optimaal te benutten....
Meer informatie >

IVN Natuurgidsencursus Het Groene Woud

Het doel van het project is het opleiden van circa 35 vrijwilligers voor het landelijk erkend diploma IVN-Natuurgids. Zij gaan een actieve rol spelen in de IVN-afdelingen binnen Het Groene Woud bij het organiseren van publieksactiviteiten zoals lezingen,...
Meer informatie >

IVN Tilburg NatuurGidsenOpleiding

IVN Tilburg is een vereniging van vrijwilligers die zich in zet voor het organiseren van activiteiten op het terrein van natuureducatie en duurzaamheid voor verschillende doelgroepen in onze lokale samenleving. Onze belangrijkste doelstelling is...
Meer informatie >

Kleine Aarde Voedselbos Boxtel

De vereniging Kleine Aarde Netwerk (het KAN) beheert en ontwikkelt een deel van het natuurpark op De Kleine Aarde. Hier geeft het KAN uitvoering aan haar doelstelling: behoud en versterking van de natuur(belevings)waarde van De Kleine Aarde. De voormalige...
Meer informatie >

Koster Brock

In het project 'Koster Bock' beleven de kinderen van de groepen 5 van alle basisscholen in Sint-Oedenrode de geschiedenis van Sint-Oedenrode door middel van een historische wandeling door het dorp. Het project is in 2013 voor de zevende keer georganiseerd....
Meer informatie >

Landpoorten Buurtschap Straten

Op initiatief van Stichting Mooi Straten worden er in Buurschap Straten in Oirschot veertig landpoorten geplaatst. Mooi Straten is een bewonersinitiatief van vier buurtverenigingen die zich inzetten voor de leefbaarheid binnen deze buurtschap.  Bij...
Meer informatie >

Landschapscanon van Het Groene Woud

Nationaal Landschap Het Groene Woud is een gebied dat bestaat uit prachtige natuurgebieden, authentieke landschappen en een grote diversiteit aan cultuurhistorie. Stichting Brabantse Bronnen wil dit eeuwenoude landschap weer tot leven wekken en meer beleefbaar...
Meer informatie >

Leghaantjesstal Het Groene Woud

Crowdfundingcampagne ten behoeve van een mobiele stal met biologische leghaantjes in Het Groene Woud. Wij brengen het voer niet naar de kippen toe, maar de kippen naar het voer. De kippen scharrelen vrij rond in natuurgebied de Mortelen op gronden...
Meer informatie >

Markeringsplaats Fort De Brederode

Fort de Brederode is één van de belangrijke forten in de Linie van Frederik Hendrik tijdens het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. Tezamen met het kwartier van Brederode stond het Fort De Brederode onder het gezag van de heer van...
Meer informatie >

Meer biodiversiteit in Het Groene Woud

Dit project is inmiddels nagenoeg afgerond. De eindrapportage is hier te downloaden. Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH) en Streekfonds Het Groene Woud dagen inwoners van Het Groene Woud uit om met creatieve ideeën te komen voor...
Meer informatie >

Mero, het kaboutervrouwke van Het Groene Woud

Uitbrengen van een kindervoorleesboek over kabouter Merode in Het Groene Woud. Het boek wordt geschreven naar aanleiding van de opening van het nieuwe bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Groot Speijck. De tekeningen zijn tot stand gekomen middels een...
Meer informatie >

Museum naar Haanwijk

Museum Romeins Halder wil een aantrekkelijk museum worden en blijven over de Romanisering van de lokale bevolking van Halder in de Romeinse tijd. Het museum ingericht op de nieuwe locatie, met speciale aandacht voor audiovisuele middelen. Hiermee streven...
Meer informatie >

Natuur- en landschapsversterking voor de das en de patrijs in Het Groene Woud

Van oudsher komen de das en de patrijs veelvuldig voor in Het Groene Woud. Helaas worden de aantallen steeds minder. Binnen dit project worden beiden ambassadeurssoorten weer teruggebracht in het ouderwetse mooie landschap. De werkzaamheden gaan gepaard...
Meer informatie >

Natuurpoort Spoordonkse Watermolen

Het faciliteren van de bezoekers aan het Dal van de Beerze voor wat betreft parkeervoorziening , voorlichting en informatie over het betreffende gebied . Hiervoor wordt fysiek een parkeerplaats ontwikkeld alsmede informatiepanelen geplaatst .In de bijbehorende...
Meer informatie >

Omvorming MOB-complex

Sinds oktober 2017 graast er permanent een schaapskudde op Landgoed Rozephoeve. De kudde heeft een vaste verblijfsplaats gekregen in een voormalige opslagloods van defensie op het mobilisatiecomplex Spoordonk. De schapen zorgen voor een duurzaam...
Meer informatie >

Onderzoek en boek Boxtelse boerderijen

Situatieschets en probleemstelling Bij de gemeente Boxtel is de behoefte ontstaan om de geschiedenis van het agrarische cultureelhistorische erfgoed van minimaal een tiental boerderijen/schuren te achterhalen en te beschrijven. De gemeente heeft namelijk...
Meer informatie >

Ontsluiting oorkonden Clarissen

In het Clarissenklooster te Megen bevindt zich het omvangrijke archief van de Boxtelse Clarissen, met oorkonden vanaf de 14e tot en met de 19e eeuw. De oorkonden hebben tijdens de kloosterbrand en de diverse oorlogshandelingen zwaar te lijden gehad en...
Meer informatie >

Oud is springlevend

Het project ‘Oud is springlevend’ is opgezet om de huidige samenleving een impresse te geven van de sociaal historische aspecten van Brabantse dorpen. Om dit te realiseren heeft Stichting Roois Cultureel Erfgoed Sint-Oedenrode een boekje en...
Meer informatie >

PIT in de Vlaamse Schuur

Door verbouwing/renovatie van de Vlaamse schuur, wordt dit cultuurhistorisch pand behouden voor de toekomst. Bovendien draagt de authentieke uitstraling/sfeer van het pand bij en heeft een versterkend effect in trajecten op het gebied van persoonlijke...
Meer informatie >

Planten NU Het Groene Woud 2015

PlantenNu Het Groene Woud is een erfbeplantingsproject. Inwoners in het buitengebied van Het Groene Woud, welke niet in aanmerking komen voor andere subsidieregelingen op het gebied van natuur en landschap, kunnen met behulp van dit project gesubsidieerd...
Meer informatie >

PlantenNU Het Groene Woud

Een van de belangrijkste cultuurhistorische elementen in het landschap van Het Groene Woud zijn de houtsingels, bomenrijen en heggen. Streekfonds Het Groene Woud wil dit kenmerkende landschap graag in stand houden en versterken. In de zomer van 2013 is...
Meer informatie >

PlantenNu Het Groene Woud 2016

PlantenNu Het Groene Woud is een erfbeplantingsproject. Inwoners in het buitengebied van Het Groene Woud, welke niet in aanmerking komen voor andere subsidieregelingen op het gebied van natuur en landschap, kunnen met behulp van dit project gesubsidieerd...
Meer informatie >

Restauratie Joodse Begraafplaats Oisterwijk

Aan de Hondsbergselaan te Oisterwijk ligt Joodse begraafplaats. De begraafplaats is eigendom van de Vereniging Israëlitische begraafplaats Oisterwijk. Zij is niet bij machte de begraafplaats zelf in stand te houden. De begraafplaats is een Rijksmonument...
Meer informatie >

Riksjatochten door Het Groene Woud vanuit Best

Alle oudere mensen in Best met beperkingen die niet meer mobiel zijn, worden het hele jaar tochten aangeboden door de natuurrijke omgeving van Best, zoals door Het Groene Woud, met z'n tweeën gezeten op de voorbank van een riksja - de fietsende...
Meer informatie >

Sapverpakkingen Het Groene Woud

Stichting de Brabantse Boerderij heeft de afgelopen jaren een impuls gegeven aan de organisatie van sapdagen. Dit zijn dagen waarop particulieren hun overschot aan (hoogstam)fruit kunnen omzetten in vruchtensap dat voor een langere periode bewaard kan...
Meer informatie >

Speelmonument B.85 Schijndel op de Vlagheide

Het voormalig gelegen vliegveld B.85 is met zijn piloten en grondpersoneel erg belangrijke geweest voor de bevrijding van ons land. Nadat het vliegveld overbodig werd is er een vuilstort geplaatst. Nadat deze vuilstort gesloten werd is de vuilstort verdicht...
Meer informatie >

Statenhoeven 1662

Situatieschets en probleemstelling Het realiseren van een publieksvriendelijke wetenschappelijk verantwoorde publicatie  met nieuwe inzichten in (de nog overgebleven cultuurhistorische waardevolle) Brabantse boerderijen en de ontwikkeling hiervan...
Meer informatie >

Van Kruiskamp naar Het Groene Woud

Herinrichten van het Beatrixpark, inzet van de NME-kansenkaart voor groene activiteiten educatie voor de leerlingen van BBS De Kruiskamp in 's-Hertogenbosch. Er worden stapstenen aangelegd van 's-Hertogenbosch West naar de natuur van Het Groene...
Meer informatie >

Veldlessen Het Groene Woud

Door het aanbieden van natuureducatieve veldlessen aan basisscholen, passend binnen het leerplan van de basisscholen, kunnen kinderen op jonge leeftijd leren over de natuur in het Groene Woud. Deze lessen worden voor een deel op school en voor een deel...
Meer informatie >

Verbinding De Helden van Kien met Het Groene Woud

Met De Helden van Kien (voorheen Parkzicht Kienehoef) als centrale locatie wordt Streekpark Kienehoef gerevitaliseerd, wordt het Streekpark aantrekkelijker gemaakt en ontsloten, en wordt verbinding gelegd tussen het streekpark en Het Groene Woud.  Streekpark...
Meer informatie >

Verkiezing van de mooiste boom van Het Groene Woud

Eind maart 2015 organiseert Stichting Oisterwijk 800 SPOT de verkiezing van de mooiste boom van Het Groene Woud. De criteria leggen de nadruk op het erfgoed van bomen in dit gebied. Denk hierbij aan productiehout voor de mijnen, populieren voor klompen,...
Meer informatie >

Vleermuizen in Het Groene Woud

In Het Groene Woud leven vele bijzondere vleermuizen. Stichting Streekrekening Het Groene Woud heeft financiële middelen en een adviserende vleermuisdeskundige beschikbaar gesteld om iets te kunnen doen voor vleermuizen in Het Groene Woud. Om dit...
Meer informatie >

Vlinders in Het Groene Woud

Natuurverenigingen en deskundigen maken zich zorgen over de vlinderstand in Nederland en zijn van mening dat er maatregelen nodig zijn voor het behoud van de diversiteit aan vlinders. Daarom heeft Natuur- en Milieucentrum Schijndel het initiatief genomen...
Meer informatie >

Voedselcollectief Eindhoven - Buurt kent Boer

Het voedselcollectief is een burgerinitiatief waarbij consumenten hun eigen lokale voedselsysteem organiseren. Ze kopen (verse) producten rechtstreeks bij boeren uit de eigen regio. De deelnemers van de voco bepalen iedere week zelf welke versproducten...
Meer informatie >

Wegkapel Boxtelseweg Schijndel

De heilige Sint Isidorus krijgt een eigen kapel in Het Groene Woud. De Sint. Isidoruskapel komt te liggen aan de Boxtelseweg in Schijndel. Na jaren van voorbereiding zijn de vergunningen binnen en kan de realisatie van de kapel beginnen. Streekfonds Het...
Meer informatie >

Wereldbomen als landmarks in Het Groene Woud

In Nederland zijn we ze bijna vergeten: bomen die honderden jaren oud kunnen worden. Stichting Wereldboom zet de kanshebbers van nu weer in het zonnetje om ook over tien, honderd of duizend jaar te kunnen genieten van deze wonderen der natuur. Stichting...
Meer informatie >

WieKent Natuurlijk Moergestel

Een evenement om door middel van cultuur de samenleving versterken. Het thema voor 2017 is natuur en wel in een dubbele betekenis: alles wat groeit en bloeit én natuur als karakter. Omdat het de twintigste keer was heeft de stichting een extra...
Meer informatie >

WieKentKunst 2015 - Huisdieren

Stichting WieKentKunst (WKK) in Moergestel organiseert jaarlijks een evenement dat steeds een ander thema uit het erfgoed van Moergestel (en omgeving) als uitgangspunt heeft. In 2015 organiseert WKK voor de achttiende keer het evenement, dit keer met...
Meer informatie >

Wij zijn op transport - Zichtbaar maken oude kampspoorlijn concentratiekamp Vught

Het betreft hier specifiek het in het fraaie bos en heide-landschap bij Vught markeren van een niet meer zichtbare historische realiteit, die dit gebied ook tot een ‘schuldig landschap’ maken: het tracé van de vroegere spoorlijn die...
Meer informatie >

Zaagdagen (organiseren van -)

Stichting Stadshout Den Bosch is voor het behoud van bomen, maar wanneer een boom in de regio 's-Hertogenbosch toch gekapt moet worden, willen wij het hout bewaren en energiezuinig laten drogen. Daarna nemen lokale ambachtslieden het hout af om er...
Meer informatie >

Zichtbaar en beleefbaar maken van loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog in Berlicum

Dit project heeft als doel een stukje van de onbekende historie van Berlicum aan het eind van de Tweede Wereldoorlog weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Vrijwel onbekend is dat ruim negentig procent van de boerderijen van Berlicum tijdens de oorlogshandelingen...
Meer informatie >
... in Het Groene Woud