Projecten Landschapsfonds Het Groene Woud

Sinds de oprichting heeft Het Groene Woud vele projecten geïnitieerd, ondersteund en gerealiseerd. Allemaal projecten die Het Groene Woud versterken op het gebied van natuur, landbouw en erfgoed. Al deze projecten dragen bij aan de duurzame gebiedsontwikkeling van Het Groene Woud en zijn daarom - nu en in de toekomst - van groot belang. De vele projecten die de afgelopen decennia met succes in Het Groene Woud zijn uitgevoerd tonen de grote gezamenlijke inzet en slagkracht van zowel de vele vrijwilligers als de ondersteunende professionals.

Sinds 1 januari 2008 ondersteunt Landschapsfonds Het Groene Woud (voorheen Streekfonds Het Groene Woud) met de middelen uit dit fonds daadwerkelijk projecten in Het Groene Woud. Hier is overzicht te vinden van de projecten die een bijdrage hebben ontvangen.

Voor uitgebreide projectbeschrijvingen, berichtgeving uit de media, beeldmateriaal en contactgegevens van de projecten die ondersteund worden of zijn door Landschapsfonds Het Groene Woud verwijzen wij u graag naar onze projectenpagina.

 

... in Het Groene Woud