Vrienden van HGW

Nationaal Landschap Het Groene Woud kan rekenen op een grote kring van Vrienden: bedrijven, organisaties en particulieren. Allen dragen ze Het Groene Woud een warm hart toe. Dat uit zich in waardevolle, financiële steun die wordt benut om het landschap nog mooier te maken.

Dit zijn de organisaties en bedrijven die Vrienden zijn van Het Groene Woud:

 

ANJA VERWEIJ PROJECTMANAGEMENT

Anja Verweij geeft als programmamanager leiding aan het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaamheidsprojecten die bijdragen aan mens en maatschappij. Van projecten rond regionale ontwikkeling en leefbaarheid tot projecten op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling en milieu, sponsoring of de financiering hiervoor. Meer informatie: www.anjaverweij-pm.nl.

 

ARCHITECTENBUREAU SNIJDERS EN VAN STEKELENBURG

Het Boxtelse Architectenbureau Snijders en Van Stekelenburg is landelijk actief en werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en andere organisaties. Naast het ontwerpen van nieuwbouw buigen de architecten zich ook over restauratie-opdrachten van bestaande (historische) gebouwen. Meer informatie: www.absvs.nl.

 

BRABANTSE POPULIEREN VERENIGING

De Brabantse Populieren Vereniging is opgericht in 1964 om kennis en ervaringen uit te wisselen over populieren. De ambitie van de vereniging is om de populier te behouden voor het Brabantse platteland. Klik hier voor enkele impressies en filmpjes van de vereniging.

 

BURO PASTA

Buro Pasta is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen door autisme en/of AD(H)D-hindernissen. Meer informatie: www.buropasta.nl.

 

BUREAU STREEKWERK BOXTEL

Bureau Streekwerk in Boxtel begeleidt complexe, landschappelijke projecten op het gebied van duurzaamheid, natuur en landschap, erfgoed, toerisme en recreatie, lokale energie en actief burgerschap. Specialismen bevinden zich op het vlak van financiering zoeken en werven en het ontwikkelen van project- of businessplannen. 

 

CAFÉ HET GROENE WOUD

Café Het Groene Woud in het Liempdse buurtschap Kasteren is een vertrouwde pleisterplaats voor wandelaars en fietsers. Het café wordt al meer dan honderd jaar gerund door de familie Sanders. Bezoekers kunnen er terecht voor een drankje of een complete lunch. Meer informatie: www.cafehetgroenewoud.nl

 

ERFGOEDVERENIGING DYE VAN BEST

Erfgoedvereniging Dye van Best (uit te spreken als ‘Die van Bèst’) zet zich in voor het behoud van het culturele erfgoed in de gemeente Best. Doel: de belangstelling voor en de kennis van de lokale geschiedenis en cultuur vergroten en verspreiden. Meer informatie: www.dyevanbest.nl.

 

HEEMKUNDE BOXTEL

De heemkundevereniging van Boxtel, de oudste heemkundekring van Noord-Brabant, zet zich actief in om de Boxtelse geschiedenis over de volle breedte onder de aandacht te brengen. Meer informatie: www.heemkundeboxtel.nl.

 

HEEMKUNDEKRING SCHIJNDEL

De Heemkundekring Schijndel verzamelt, bestudeert en documenteert het verleden van Schijndel. Ze wil haar kennis over het verleden van Schijndel vergroten én doorgeven. Dat doet ze onder meer door het verzorgen van lezingen, het beschikbaar stellen van (foto)collecties op internet en het samenstellen van filmpjes die ze deelt op Youtube. Meer informatie: www.heemkundekringschijndel.nl.

 

HELDEN VAN KIEN

De Helden van Kien is een stijlvol horecapaviljoen in Sint-Oedenrode. Gasten zijn van harte welkom om in het restaurant of op het grote terras (met uitzicht op Streekpark de Kienehoef) te lunchen, te borrelen of te dineren. Meer informatie: www.deheldenvankien.nl.

 

IVN BEST

Natuurvereniging IVN Best wil jong en oud op inspirerende manieren de natuur laten beleven. IVN Best organiseert wandelingen, excursies en lezingen over natuur en duurzaamheid. Haar werkgebied omvat de natuurgebieden Mortelen, Pailjaart, Scheeken, Nieuwe Heide en Sonse Heide. Meer informatie: www.ivn.nl/afdeling/best.

 

IVN OISTERWIJK

IVN Oisterwijk werkt aan een samenleving waarin natuur en duurzaamheid centraal staan. Het hele jaar door organiseert ze activiteiten voor leden en het publiek, jong en oud. De vele excursies, lezingen, cursussen en workshops draaien om natuurbeleving en maatschappelijke thema's als voeding, gezondheid en duurzaamheid. Meer informatie: www.ivnoisterwijk.nl

 

IVN TILBURG

De afdeling Tilburg van IVN laat geïnteresseerden de natuur van Tilburg en omstreken zien én beleven aan de hand van onder meer wandelexcursies, lezingen, cursussen en een werkgroep Natuurfotografie. Meer informatie: www.ivn.nl/afdeling/tilburg.

 

KANO- EN SLOEPVERHUUR STRIK RECREATIE

Kano en Sloepverhuur Strik Recreatie organiseert een scala aan kanotochten in Brabant, geschikt voor familie- of teambuildings-uitjes, kinderfeestjes en bedrijfsuitstapjes. De onderneming organiseert ook sloeptochten met haar elektrische fluisterboot waarmee passagiers vanaf het water de natuur en monumenten van Boxtel kan bekijken. Meer informatie:  www.strikautos.nl/strikrecreatie.

 

LANDGOED BLEIJENDIJK

Landgoed Bleijendijk in Vught is een particulier natuur- en stiltegebied van circa 100 hectare aan de meanderende Essche Stroom in Vught. Hier vinden retraites, meditaties en activiteiten plaats, gericht op persoonlijke verinnerlijking en bewustzijnsontwikkeling. Meer informatie: www.bleijendijk.nl.

 

MAR10 MEUBELS

Martien Roestenburg, voormalig eigenaar van Meubelmakerij Den Berg in Liempde, bleef zich na de overdracht ervan onder de naam Mar10 Meubels bezighouden met zijn ambacht: meubels maken. 

 

MUSEUM HOEVE STROBOL

Hoeve Strobol in Sint-Oedenrode neemt jong en oud mee op een zwerftocht langs herinneringen. Het museum toont een arsenaal aan zeldzame, nostalgische aandenkens uit het dagelijkse leven van weleer en organiseert themadagen over onder meer de manier van oogsten door vorige generaties, hoe ze brood bakten of koffie brandden. Meer informatie: www.hoevestrobol.nl.

 

NATUUR- EN MILIEUCENTRUM SCHIJNDEL

Natuur- en Milieucentrum (NMC) Schijndel is een vereniging van vrijwilligers die zich inzet voor landschapsontwikkeling, cultuurhistorie, natuurbeheer en natuureducatie in Schijndel. Doel: het bevorderen van biodiversiteit, duurzaamheid en bewustwording. Meer informatie:  www.nmcschijndel.nl.

 

NATUURGROEP GESTEL

Natuurgroep Gestel organiseert talrijke activiteiten in de natuur voor leden en niet-leden. Tot het activiteitenpalet behoren wandelingen, diapresentaties en lezingen. Ook kinderen worden actief bij de natuur betrokken, onder meer met Kindermoestuin Haanwijk waar kinderen zelf mogen tuinieren. De natuurgroep adviseert ook de gemeente, onder meer over landschapsbeleid en natuurbescherming. Meer informatie: www.natuurgroepgestel.nl.

 

NATUURWERKGROEP LIEMPDE

Natuurwerkgroep Liempde bevordert onder leden en niet-leden het natuurbewustzijn en behartigt het belang van natuur en landschap in Liempde. Dat doet ze onder meer met wandelingen en excursies, het gidsen van groepen en het ondersteunen bij het onderhoud en behoud van beeldbepalende landschapselementen zoals bomen, heggen en poelen. Meer informatie: www.natuurwerkgroepliempde.nl.

 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN KLOMPENMAKERS

De Nederlandse Vereniging van Klompenmakers vervult een koepelfunctie voor de aangesloten leden. Doel van de vereniging is om actief bij te dragen aan de promotie en instandhouding van de klompenmakerij in Nederland. Meer informatie: www.nederlandseverenigingvanklompenmakers.nl.

 

PAROCHIE ST. ANTONIUS ABT BOKHOVEN

In het kerkdorp Bokhoven aan de Maas spant de parochie St. Antonius Abt zich in voor het levend houden van ‘de vrije Heerlijkheid’. Meer informatie: www.parochiebokhoven.nl.

 

ROOIS CULTUREEL ERFGOED

De Stichting Roois Cultureel Erfgoed draagt actief bij aan het beheren en in stand houden van het erfgoed in Sint-Oedenrode. Dat doet ze door projecten en symposia te organiseren en activiteiten te ondersteunen die in het belang zijn van de cultuurhistorie van de gemeente. Meer informatie: www.rooiscultureelerfgoed.nl.

 

SEGON

Segon in Berkel-Enschot is een onafhankelijk energetisch en financieel adviesbureau. Het begeleidt publiek-private samenwerkingsverbanden van bedrijven, particulieren en overheden in hun streven naar energiebesparing en duurzaamheid. Meer informatie: www.segon.nl.

 

SPPiLL

SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) is een semiprofessionele vrijwilligersorganisatie die de leefbaarheid en de lokale economie in het dorp Liempde versterkt. Dat doet ze door samenwerking te stimuleren tussen ondernemers, inwoners en verenigingen, resulterend in investeringen en verbeteringen in natuur, cultuurhistorie, recreatie en de openbare ruimte. Meer informatie: www.sppill.nl.

 

STAP 3

Organisatie-, advies- en projectbureau STAP 3 helpt samenwerkingsplannen realiseren en begeleidt projecten met oog voor processen, risico’s en financiën. Meer informatie: www.stap3.nl.

 

STICHTING BRABANTSE BRONNEN

De Stichting Brabantse Bronnen bevordert de toename van de kennis van de cultuurgeschiedenis en de culturele identiteit van Brabant en zijn regio’s. Dat doet ze onder meer door Brabants bronnenmateriaal digitaal beschikbaar te maken, door educatieve projecten uit te voeren en voorlichting te geven. Meer informatie: www.donb.nl/project.

 

STICHTING BRABANTSE KLOMP

De Stichting Brabantse Klomp bevordert de kennis over de Brabantse klomp, het Brabantse klompenambacht en de historische en eigentijdse populierenteelt in Nationaal Landschap Het Groene Woud en daarbuiten. Meer informatie: www.hetgroenewoud.com/initiatieven/ projecten-overig/klompen-in-het-groene-woud/stichting-brabantse-klomp.

 

STICHTING CR HERMANS

De Stichting Cornelius Rudolphus (CR) Hermans is genoemd naar de eerste bibliothecaris van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. De stichting wil – binnen en buiten Brabant – de belangstelling bevorderen voor het Brabants cultureel erfgoed. Dat doet ze door representatieve fotocollecties bijeen te brengen, te beheren en in stand te houden. Meer informatie: www.crhermans.nl

 

STICHTING DE GÈSSELSE KIOSK

Onder aanvoering van Stichting De Gèsselse Kiosk kreeg Sint-Michielsgestel in 2014 haar kiosk ‘terug’. De nieuwe kiosk, in 2014 geopend, staat op park De Kleine Ruwenberg en biedt een podium aan bestaande en nieuwe culturele activiteiten. Meer informatie: henkvanhemmen@hetnet.nl.

 

STICHTING deKAPELLEKES

Stichting deKapellekes wil hoogwaardige projecten opzetten en ondersteunen die anders niet gemakkelijk van de grond zouden komen. Het gaat om projecten op het gebied van onder meer beeldende kunst, fotografie, cultuurhistorie en muziek. De stichting is actief in de Brabantse Kempen, met een zwaar accent op Oirschot en Best. Meer informatie: www.dekapellekes.nl.

 

STICHTING DE VLAAMSE SCHUUR IN KASTEREN

De Stichting De Vlaamse Schuur in Kasteren heeft, met behoud van de cultuurhistorische waarden, een monumentale boerderij nieuw leven ingeblazen. De bijbehorende Vlaamse schuur van de boerderij is te huren voor evenementen en andere activiteiten. De stichting zelf organiseert ook activiteiten in de omgeving om mensen kennis te laten maken met de natuur in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Meer informatie: www.devlaamseschuurinkasteren.nl.

 

STICHTING DOMMELBIMD

Stichting Dommelbimd is ontstaan uit een burgerinitiatief om een deel van het authentieke Boxtelse Dommeldal in stand te houden, te beheren en de natuurwaarden en beleving ervan verder te ontwikkelen. Meer informatie: www.hetgroenewoud.com/initiatieven/ projecten-overig/dommelbimd.

 

STICHTING DUURZAAMHEIDSVALLEI

De Stichting Duurzaamheidsvallei verbetert de balans tussen de landschappelijke, cultuurhistorische, natuurlijke, agrarische en toeristisch-recreatieve waarden in en rondom Oisterwijk. Doel: de lokale economie en de sociale cohesie duurzaam verankeren. Ze ontwikkelt daartoe cultuurhistorische projecten en verzorgt educatie, onder meer aan het onderwijs. Meer informatie: www.duurzaamheidsvallei.nl.

 

STICHTING FOOD4BEES

Food4Bees is een burgerinitiatief dat organisaties, partijen en burgers op een constructieve manier met elkaar verbindt. Doel: het voedselaanbod verbeteren voor honingbijen en andere bestuivers. Meer informatie: www.food4bees.com.

 

STICHTING GELUK ZAAIEN

De Stichting Geluk Zaaien werft fondsen om sociaal-maatschappelijke activiteiten te organiseren voor sociaal geïsoleerde inwoners van Best én voor het organiseren van activiteiten voor het behoud, onderhoud en uitbreiden van natuur en landschap. Meer informatie: www.gelukzaaien.nl.

 

STICHTING KARTUIZERKLOOSTER SINTE SOPHIA VAN CONSTANTINOPEL

De Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel onthult de raadselen van het gelijknamige klooster, dat zo'n 550 jaar geleden tussen Olland en Liempde aan de Dommel stond. Meer informatie: www.kartuizerklooster.nl.

 

STICHTING KÈK LIEMT

De Liempdse heemkundestichting Kèk Liemt spant zich in om de historie van Liempde te bewaren. Ze houdt zich onder meer bezig met archeologie, genealogie en archiefonderzoek en verzorgt wandel- en fietstochten langs beeldbepalende plaatsen. Ook houdt ze exposities en draagt ze bij aan het uitgeven van historische boeken en andere publicaties. Meer informatie: www.kekliemt.nl.

 

STICHTING KOEVERINGSE MOLEN

De Stichting Koeveringse molen wil de Koeveringse molen terugbouwen op de oorspronkelijke plaats: het historische driegemeenten-punt van de gefuseerde gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Door de molen daarna te beheren en in stand te houden, wordt en blijft deze hét icoon van Meierijstad. Meer informatie: www.koeveringsemolen.nl

 

STICHTING LICHT OP GROEN VOOR KWETSBAARHEID

De Stichting Licht op Groen voor Kwetsbaarheid richt samen met bewoners, leerlingen van onderwijsinstellingen en andere vrijwilligers mensvriendelijke tuinen in waar jong en oud kan vertoeven. Actief, door zelf in de tuin mee te werken, of door er gewoon van te genieten. Meer informatie: www.lichtopgroenvoorkwetsbaarheid.nl.

 

STICHTING NATUUR EN MILIEUGROEP VUGHT

De Stichting Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) behartigt de belangen van natuur, landschap en milieu in Vught en omstreken. Diverse werkgroepen binnen de stichting houden zich bezig met het organiseren van de activiteiten die de natuur ten goede komen. Meer informatie: www.nmvught.nl.

 

STICHTING NATUURPROJECTEN LIEMPDE

Stichting Natuurprojecten Liempde voert concrete projecten uit die de natuur ten goede komen. Ze is nauw verbonden aan de Natuurwerkgroep Liempde. Meer informatie: www.natuurwerkgroepliempde.nl.

 

STICHTING SAMENWERKEND JEUGD- EN JONGERENWERK (SJJ) ESCH

Stichting SSJ in Esch verenigt Essche inwoners door evenementen en andere activiteiten te organiseren.

 

STICHTING SCALA

De Stichting Scala is een stichting voor katholiek en openbaar basisonderwijs in de gemeente Heusden. Onder de stichtingsparaplu vallen in totaal dertien basisscholen, verspreid over elf dorpskernen. Meer informatie: www.scalascholen.nl.

 

STICHTING SCHAAPSKOOI SCHIJNDEL

Aan de rand van het natuurgebied het Wijboschbroek in Schijndel is de Schaapskooi herbouwd, een gezellige pleisterplaats voor bezoekers, fietsers en wandelaars maar ook een locatie voor workshops en educatieve projecten voor jong en oud. De Schaapskooi is de habitat van enkele oude inheemse schapenrassen en een aantal runderen en kippen. Verder zijn bij de Schaapskooi ook de groenten-, kruiden- en wilde bloementuin, de boomgaard, de bijenkassen en het hopveld te bezoeken. Meer informatie: www.schaapskooischijndel.nl.

 

STICHTING STADSHOUT DEN BOSCH

Stichting Stadshout Den Bosch wil bomen behouden. Lukt dit niet, dan benut ze het hout voor hergebruik in de stad. Meer informatie: www.facebook.com/StadshoutDenBosch.

 

STICHTING STREEKFESTIVAL HET GROENE WOUD

Om ervoor te zorgen dat de consument en recreant weet wat Nationaal Landschap Het Groene Woud allemaal te bieden heeft, vindt sinds 2005 het Streekfestival Het Groene Woud plaats. De gelijknamige stichting laat bezoekers genieten van producten, informatie, optredens, exposities en workshops.

 

STICHTING STREEKPARK KIENEHOEF

Stichting Streekpark Kienehoef bundelt krachten in en rond het gebied Kienehoef in Sint-Oedenrode om het park voor bezoekers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Of het nu gaat om een van de sportfaciliteiten, het park zelf met de kinderboerderij, speeltuin en vijvers, de camping of horecapaviljoen De Helden van Kien. Meer informatie: www.streekparkkienehoef.nl.

 

STICHTING WIEKENTKUNST

Stichting WieKentKunst (WKK) in Moergestel organiseert jaarlijks een evenement dat steeds een ander thema belicht uit het erfgoed van Moergestel (en omgeving). Een vast onderdeel van WKK is dat er over elk thema een boek verschijnt. In de loop der jaren is zo een unieke Moergestelse 'bibliotheek' ontstaan. Meer informatie: http://wiekentkunst.inoisterwijk.nl/ 

 

STICHTING WIELERRONDE MOERGESTEL/OISTERWIJK

Stichting Wielerronde Moergestel/Oisterwijk bevordert de wielersport in het algemeen en in de regio Moergestel/Oisterwijk in het bijzonder. De Stichting organiseert jaarlijks wielerevenementen zoals een veldritweekend voor jeugd en senioren, een ATB-cross en het Wielercafé. Meer informatie: gpdestil.nl

 

TILBURGSE STADSIMKERIJ BEEZZZZ

De Tilburgse Stadsimkerij heeft alles in huis om mensen voor te lichten over bijen en honing De imkerij verzorgt cursussen en rondleidingen en beschikt over een bijenhuis met een speciale educatieve ruimte. Deze accommodatie leent zich uitstekend voor de ontvangst van groepen. Meer informatie: www.beezzzz.nl.

 

VAN ROOY VAN KESSEL ADVOCATEN

Van Rooy Van Kessel Advocaten heeft kantoren in Boxtel (hoofdkantoor) en Schijndel en voert een algemene rechtspraktijk voor ondernemers en particulieren. De advocaten hebben zich gespecialiseerd in onder meer arbeidsrecht, onroerend goed, bestuursrecht en personen- en familierecht. Meer informatie: www.vanrooyvankessel.nl.

 

VAN ’T LAAR HOF

Buitengebiedspecialist Van ’t Laar Hof in Liempde begeleidt processen en voert het management over projecten die buitengebieden van steden en dorpen vitaal houden. Doel: een platteland creëren waarin het goed wonen, werken en recreëren is én blijft. Meer informatie: www.vantlaarhof.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

... in Het Groene Woud