Bijeenkomst: 'Grond voor publieke doelen' in Vught

Publicatiedatum: 26-05-2017

Hoe grond in bezit van overheden een bijdrage kan leveren aan transitie landbouw, natuur en sociale werkvoorziening.

  • Datum: donderdag 29 juni 2017
  • Tijd: 13.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 13:00 uur)
  • Locatie: Huize Bergen in Vught

Ruim een derde van alle grond in Nederland is in bezit van overheden. Door daar anders dan tot nu toe het geval is mee om te gaan kan deze grond een kosteneffectieve bijdrage leveren aan beleidsambities als een prettige leefomgeving, transitie van de landbouw, meer natuur en biodiversiteit, sociale werkgelegenheid en klimaatadaptatie. Zie ook de bijlage 'Maatschappelijke kansen grondbezit overheden' van Wageningen Environmental Research.

Tijdens de bijeenkomst kijken we naar verduurzamen gronduitgifte, tijdelijke natuur, ecologisch bermbeheer en sociaal bos- en groenbeheer,. Plenair worden deze onderwerpen toegelicht aan de hand van inspirerende Brabantse voorbeelden, waarna in parallelsessies een verdiepingsslag plaatsvindt. Het accent ligt op kennisdelen, uitwisseling van ervaringen en praktische ondersteuning bij de vervolgaanpak (kennis, netwerk en eventuele subsidie).

Programma

13:30 Opening en welkom - Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte en Financiën).

Duurzame gronduitgifte

o    Ambitie duurzame gronduitgifte door Mary Fiers (Groen Ontwikkelfonds Brabant), Jan Baan (Brabants Landschap) en Marc de Wit (Staatsbosbeheer)

o    Inspirerende voorbeelden: verduurzamen pachtuitgifte grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant en wethouder Chris Tönissen (gemeente Eersel) over de Levende  Beerze.

Kansen voor tijdelijke natuur

o    Toon Zwetsloot (Stichting Tijdelijke Natuur)- Braakliggende terreinen benutten voor natuur

Ecologisch bermbeheer

o    Thomas van Geelen (waterschap Brabantse Delta) (gevraagd) – Samenwerken aan bermen met een grote ecologische waarde bij gelijkblijvende kosten.

Sociaal bos- en natuurbeheer

o    Twan van Alphen (Bosgroep Zuid)- mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee aan het beheer van bos- en natuur op de grond van gemeenten.

14:45 uur - Pauze

Paralelsessies – aandacht voor de wijze waarop, Brabantse praktijkvoorbeelden, mogelijkheden voor ondersteuning, vragen en ervaringen van publiek.

1.           Duurzame gronduitgifte – met o.a. Mary Fiers (GOB) en voorbeelden van werkwijzen, die al door organisaties succesvol in de praktijk zijn gebracht.

2.              Tijdelijke natuur met o.a. Roland Jan Buijs (ecologisch adviseur over tijdelijke natuur Havengebied Moerdijk), Toon Zwetsloot (stichting Tijdelijke Natuur).

3.              Ecologisch bermbeheer met o.a. Robbie van Ruremonde (provincie Noord-Brabant), Thomas van Geelen (waterschap Brabantse Delta).

4.              Sociaal bos- en natuurbeheer met o.a. Twan van Alphen (Bosgroep Zuid) en Staatsbosbeheer (leerwerkplaats Maashorst).

Afsluiting Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu)

16.30 uur -  Borrel

Organisatie, informatie en aanmelden

Provincie Noord-Brabant (Andrea van Schaik- Almasi) en Bureau ZET (Harm Blanken: 06 55 194 198).

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier te sturen naar h.blanken@bureauzet.nl

Nieuwsbrief 33 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Bijzondere grondoverdracht in Het Groene Woud: ARK Rewilding Nederland draagt natuurgebied De Hemel over aan eigenaren Velder
Drie initiatieven uit Het Groene Woud bekroond als 'Gouden Zaaier 2023'
Zo 10 september: Fruitpersdag in Best
Word Vriend, win een boek! Winnaars januari - juni 2023
Groene Handdruk van Het Groene Woud voor Natuurgroep Gestel
Wederopbouw-kippenhok in ere hersteld aan de Maai in Liempde
Nieuwsbrief 32 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Groene Handdruk voor Ad en Ine de Kort
... in Het Groene Woud