Het Groene Woud betrekt kinderen en jongeren bij haar projecten

Publicatiedatum: 26-02-2019

Het Groene Woud hecht er veel waarde aan om kinderen en jongeren te betrekken bij haar projecten. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo werden in de afgelopen periode studenten van de PABO in ’s-Hertogenbosch bij hun stageopdrachten binnen het thema Natuuronderwijs ondersteund. Vanuit het eigen netwerk bracht Het Groene Woud ze met de juiste mensen in contact en het Doeboek van Het Groene Woud werd als ondersteunend materiaal beschikbaar gesteld. In Drunen ontvingen de Greenteam-kids van basisschool jongLeren vanuit Het Groene Woud een financiële bijdrage. Deze wordt gebruikt voor hun fruitboomgaard, waar zowel leerlingen als wijkbewoners profijt van hebben. Het zijn kleine projecten, waarmee Het Groene Woud een ‘groen bewustzijn’ en enthousiasme voor hun eigen leefomgeving onder kinderen en jongeren wil helpen realiseren.

Met de klas naar Eendenkooi Maaspoort

Onlangs hebben derdejaars studenten van de PABO in’s-Hertogenbosch (officieel Fontys Hogeschool Kind en Educatie) in het kader van ‘Ondernemend Onderwijs’ een stageopdracht uitgevoerd in de groep van de basisschool waar ze stage lopen. Vier van hen liepen stage op basisschool ’t Schrijverke in ’s-Hertogenbosch en kozen voor een stageopdracht rondom het thema Natuuronderwijs. Eén van deze studenten was Yvette Delmee, zij loopt stage in groep 5-6 en koos binnen de richting Natuuronderwijs voor het thema ‘Wij vieren feest’. In dat kader heeft ze samen met de kinderen van haar klas onder andere een leuk en leerzaam bezoek gebracht aan Eendenkooi Maaspoort, mede met hulp van Het Groene Woud. Daar verzorgde een vrijwillige gids van Stichting Eendenkooi Maaspoort een rondleiding voor de groep. 

Het filmpje dat Yvette van het bezoek aan de eendenkooi maakte, is hier te downloaden.

Een mobiele fruitboomgaard voor de school en de wijk

In Drunen ontvingen de Greenteam-kids van basisschool jongLeren vanuit Het Groene Woud onlangs een financiële bijdrage. Deze wordt gebruikt voor hun fruitboomgaard-project. De oogst wordt gebruikt voor de jaarlijkse schoolpicknick, maar ook de buurtbewoners uit de wijk Braken-Oost maken er gebruik van. Nu zijn er verrijdbare plantenbakken gemaakt die regelmatig in de omgeving van de school worden geplaatst. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen genieten van het fruit.

Het filmpje dat basisschool jongLeren van het project maakte, is hier te downloaden.

Het Doeboek van Het Groene Woud

Om natuuronderwijs en andere ‘groene initiatieven’ verder te ondersteunen stelt Het Groene Woud aan relevante projecten voor en met kinderen (bijvoorbeeld door basisscholen, IVN’s, jeugdnatuurwachten en scoutingverenigingen) haar Doeboeken beschikbaar. Het ‘Doeboek’ is een door Het Groene Woud uitgegeven boek vol natuurweetjes, spelletjes en andere doe-dingen in de buitenlucht. Een Doeboek is te bestellen via de webwinkel van Het Groene Woud.

 

Financiële injectie voor Watermolenlandschappen in Brabant
“Om de edelherten te zien heb je altijd een beetje geluk nodig. Er zitten nu eenmaal pootjes onder.”
ARK gaat aan de slag in Savendonk tussen Boxtel en Liempde
Aandacht voor klomp versterkt regionale economie
Boompiepers bij station Boxtel markeren Edelhertenroute
Bezoek de Helend Landschap Dag op 7 oktober
Natuur- en Milieu Vereniging Heusden verrast met Groene Handdruk
Het Groene Woud Sap-persdagen in Best, Oirschot en Schijndel
Deze herfst: edelhertbronstexcursies in Het Groene Woud
... in Het Groene Woud