Landschapsfonds Het Groene Woud steunt Duurzaamheidsvallei

Publicatiedatum: 14-12-2020

Stichting Duurzaamheidsvallei kan al enkele jaren rekenen op financiële ondersteuning uit het Landschapsfonds van Het Groene Woud. Onlangs leverde dat een bijdrage op voor een ecologische inventarisatie in het buitengebied tussen Oisterwijk en Tilburg. In dit gebied voert de stichting projecten uit die een impuls geven aan landschap, natuur, cultuur en ‘slow’ toerisme.

Stichting Duurzaamheidsvallei is een relatief kleine stichting die met veel zelfwerkzaamheid en tal van betrokken vrijwilligers zelf ‘de broek ophoudt’. “De enige inkomsten die we hebben, vergaren we door projecten in opdracht uit te voeren”, vertelt Carel Brands, secretaris van de Duurzaamheidsvallei. Zo stelde de stichting in opdracht van de gemeente Oisterwijk een beplantingsplan op voor bij een retentiebekken. Ook begeleidde ze een grondbezitter met het opknappen van een verpauperd bos. “We ontvangen hiervoor puur vergoedingen voor de kosten die we maken. We zijn dan ook erg blij met deze bijdrage uit het Landschapsfonds.”

‘Meten is weten’

De ecologische inventarisatie is al gestart. Deze moet inzicht gaan bieden in de aanwezige flora en fauna tussen Oisterwijk en Tilburg. “We beschouwen deze inventarisatie als een nulmeting en willen deze periodiek herhalen. Dan kunnen we precies zien hoe dit gebied zich ontwikkelt. We gaan de gegevens ook gebruiken voor onze beleidsuitgangspunten. Meten is weten. Stel, een derde partij heeft plannen om iets te doen in dit gebied. Dan hebben wij alle informatie bij de hand om de stand van de flora en fauna met hem te delen.”

Méér dan natuur

Carel benadrukt dat het de Duurzaamheidsvallei niet alleen om het koesteren van de natuur gaat. “We kijken naar een veelheid aan facetten. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat we hier – in de nabijheid van het riviertje de Voorste Stroom – met al onze projecten werken aan natuurontwikkeling, behoud van cultureel erfgoed, de energietransitie, recreatie en educatie. Dat doen we zo integraal mogelijk, zodat verschillende aspecten binnen één project elkaar versterken.”

Integrale aanpak

Deze aanpak komt onder meer terug in een project rond het verdwenen Oisterwijkse Kasteel Durendaal. Samen met een architectenbureau werkt de Duurzaamheidsvallei aan een herinnering: de architecten buigen zich over een ontwerp, de stichting zorgt dat het complete plan past in het Natuurnetwerk Brabant. Een ander actueel project waarin verschillende facetten samenkomen: het optekenen van de historie van tien vuilnisbelten in de Duurzaamheidsvallei, allemaal in het buitengebied. In samenwerking met Het Groene Woud plaatste de stichting bij één van de voormalige stortplaatsen een informatiepaneel over deze erfenissen uit het verleden. “Educatie en voorlichting dus, in combinatie met cultureel erfgoed. Want zelfs achter die oude vuilnisbelten schuilt een waardevolle geschiedenis over dit gebied.

Stichting Duurzaamheidsvallei is Vriend van Het Groene Woud. Daarmee draagt ze met een kleine, jaarlijkse bijdrage bij aan de duurzame ontwikkeling van het totale landschap in de stedendriehoek Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Ook Vriend worden van Het Groene Woud? Klik hier.

  

Foto's: Carel Brands, Stichting Duurzaamheidsvallei

Nieuwsbrief 31 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Unieke expositie: De Hippe Fotoclub brengt de magie van Het Groene Woud in beeld
Heb je een goed idee? Maak dan gebruik van onze stimuleringsregeling projectinitiatieven!
In beeld: projectbegeleider John Vermeer, vriendelijke aanjager in Het Groene Woud
Dommelbiografie als basis voor inrichting van het landschap: ‘Het stroomgebied van de Dommel’ belicht de rivier van alle kanten
Groene Handdruk van Het Groene Woud besteed aan insectenhotel bij Kinderboerderij Kienehoeve
Uniek boek is voltooid: ‘Het stroomgebied van de Dommel’ belicht de rivier van alle kanten
Nieuwsbrief 30 ARK Rewilding Nederland: 'Brabants Goud', over De Geelders, het Dommeldal en De Beerze
Project PlantenNu in Het Groene Woud van start
... in Het Groene Woud