Wie kent er een mooi buurt- of wijkinitiatief dat het waard is om in het zonnetje te zetten?

... in Het Groene Woud