Romeinen

De invloed van de Romeinen in Het Groene Woud was groot. Het aantal inwoners neemt toe en daarmee ook het aantal akkers met graan in het landschap. Technieken in de landbouw en veeteelt werden verbeterd en de lokale inwoners namen veel gewoontes en gebruiken over.

Op verschillende plekken in de bodem van Het Groene Woud zijn sporen van de Romeinen gevonden, zoals munten en gebruiksvoorwerken. In Empel zijn sporen van een tempel gevonden en bij Boxtel een bouwoffer.

In deze brochure is meer te lezen over de Romeinen in Het Groene Woud.

 

 

 

 

... in Het Groene Woud