Onze Energie Ons Landschap

De aarde heeft hulp nodig om verdere opwarming tegen te gaan. De energietransitie is al in gang gezet, onder meer door ontwikkeling en inzet van duurzame energiebronnen. In Nederland bestaat de wens om die duurzame energiebronnen goed in te passen in het landschap. Onze Energie Ons Landschap gaat een stap verder: we stimuleren de ontwikkeling van gemeenschaps- en landschapsinclusieve energieproductie. Dat betekent dat mens, natuur en landschap ervan kunnen mee profiteren.

Energieproductie: daar profiteert de omgeving van

Met Onze Energie Ons Landschap onderzoeken we de potentie van energielandschappen. Dit zijn landschappen waarin energieproductie plaatsvindt die direct wat oplevert voor omwonenden en de omgeving (natuur/landschap). Want dat is waar we naartoe willen: lokale energieopwekking van en voor de gemeenschap die ervoor zorgt dat de totale omgeving erop vooruit gaat, ook economisch. Daarmee dagen we onszelf uit om heel breed naar ons landschap te kijken. Om veel integraler met gebiedsontwikkelingen bezig te zijn waarin energieproductie als aanjager en ‘hulpmotor’ fungeert.

Dit is wat we gaan doen

Onze Energie Ons Landschap bestaat uit een Landschapslaboratorium tijdens de Landschapstriënnale 2021, Masterclasses en een Design Challenge. Via Facebook bouwen we bovendien aan een online community. Kunst en creativiteit lopen als een rode draad door alle onderdelen heen. De inzet van kunstenaars helpt om vernieuwende ideeën, qua proces en ontwerp, voor de energietransitie te ontwikkelen en het draagvlak voor de energietransitie te vergroten.

ACTIVITEITEN

 • Landschapslaboratorium tijdens Landschapstriënnale 2021

Op 16 april 2021, tijdens de Landschapstriënnale 2021, is Onze Energie Ons Landschap één van de tien Landschapslaboratoria van dit festival. Een dag lang richten we, in een digitale bijeenkomst voor een breed publiek de schijnwerper op de ontwikkeling van energielandschappen in Nederland en specifiek in het toekomstige Van Gogh NP. Onze partners verzorgen sessies die vooral zijn bedoeld voor professionals zoals bestuurders, ambtenaren, adviseurs en ondernemers. Hiermee nemen we een voorschot op de Masterclasses die we later in 2021 gaan verzorgen. Andere sessies op deze dag zijn ook voor ‘de brede gemeenschap’ van betrokkenen en geïnteresseerden die al actief zijn in hun gemeenschap of dat juist willen worden.

 • Masterclasses

Na de Landschapstriënnale 2021 organiseren de partners in Onze Energie Ons Landschap vijf masterclasses. Ze gaan stuk voor stuk over de ruimtelijke, natuurlijke en maatschappelijke veranderingen die de energietransitie van ons vraagt.

 1. Masterclass ‘Governance’: over de procesorganisatie achter grote energieprojecten in het landschap (door provincie Noord-Brabant, Brabant geeft Energie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken);
 2. Masterclass ‘Meervoudig ruimtegebruik’: met het zwaartepunt op natuur en biodiversiteit (door de Brabantse Milieufederatie en het Groen Ontwikkelfonds Brabant);
 3. Masterclass ‘Erfgoed’ (door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer);
 4. Masterclass ‘Bedrijventerreinen en agrariërs’ (door adviesorganisatie Segon);
 5. Masterclass ‘Landschapsontwikkeling in de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën’ (door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie);

Elke Masterclass biedt kennis, inzicht én verrassing. Want aan elke masterclass koppelen we een creatief brein van de The TURN CLUB, een organisatie van kunstenaars, creatieve ondernemers, verbinders en veranderaars die met verbeeldingskracht en vindingrijkheid willen bijdragen aan de energietransitie.

 • Design Challenge

Onder de paraplu van Onze Energie Ons Landschap vindt ook een Design Challenge plaats die we samen met KunstLoc en Staatsbosbeheer verzorgen. Begin 2021 zijn zes teams geselecteerd die een veelbelovend ontwerp maakten voor een geluidswal bij de Strabrechtse Heide aan de A67. Deze moet zowel energie opwekken als het landschap verbeteren. Tijdens de Landschapstriënnale op 16 april 2021 vindt een online posterexpositie plaats, gevolgd door een dialoogsessie waarbij ontwerpteams met jury en experts in gesprek gaan over de ontwerpen en oplossingsrichtingen. Ook de gemeente Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat zijn bij deze Challenge betrokken.

 • Online community

Onderdeel van Onze Energie Ons Landschap is de ontwikkeling van een online community op Facebook van bevlogen geïnteresseerden, kritische denkers en andere betrokkenen. Hier kunnen zij snel en eenvoudig relevante informatie, meningen en hersenspinsels met elkaar delen over gemeenschaps- en landschapsinclusieve energieproductie. Ons Landschapslaboratorium, de Design Challenge en de Masterclasses bieden straks genoeg stof tot nadenken, brainstormen en discussiëren.

Partners

Partners in Onze Energie Ons Landschap zijn:

 • provincie Noord-Brabant;
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken;
 • Wageningen University;
 • Staatsbosbeheer;
 • Het Groene Woud; / Van Gogh NP i.o.;
 • Groen Ontwikkelfonds Brabant;
 • Kunstloc;
 • Brabant geeft Energie;
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
 • Brabantse Milieufederatie.

Op deze pagina stellen de partners zich nader voor.

Daarnaast verlenen diverse specialisten in energie en duurzaamheid hun medewerking aan initiatieven die we ontplooien.

Onze Energie Ons Landschap en ECCO

Onze Energie Ons Landschap is één van de initiatieven van ECCO. Dit door Europa mede gefinancierde project ijvert voor de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen. In ECCO gaan burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan de slag met de energietransitie. Het Groene Woud nam het initiatief voor ECCO in Brabant. De financiële steun voor de projecten en resultaten die de lokale energiegemeenschappen boeken, komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ze wordt verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa, het Rijk, de gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad, Son en Breugel, Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant. Meer informatie: www.eccohetgroenewoud.nl

 

... in Het Groene Woud