Kloppend Hart van Het Groene Woud

Binnen het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud vallen 14 projecten. Deze projecten worden uitgevoerd met behulp van professionals, vrijwilligers, provincie en gemeenten. De doelstelling van het programma is het ecologisch, toeristisch/recreatief en sociaal economisch verbinden en versterken van de natuurkernen in Het Groene Woud en het omliggende cultuur landschap. Het Kloppend Hart ziet kans om geld te verdienen aan de bijzondere landschapswaarde in Het Groene Woud, waarvan een deel terugvloeit in het beheer en onderhoud van het landschap. Voor meer informatie bezoekt u www.kloppend-hart.nl

Voor de meest actuele informatie: download de informatiebrief (december 2018).

Bekijk hier het fimpje over het project Kloppend Hart van Het Groene Woud, zoals dat op 25 januari 2019 te zien was tijdens de slotmanifestatie van Landschappen van Allure in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

Aansluitend natuurgebied

Het Kloppend Hart van Het Groene Woud gaat er voor zorgen dat de 1e schil, de natuurkern, voor het eerst wordt samengesmeed tot één aansluitend natuurgebied van allure met hoge landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Een goede Het Groene Woud-kern is dé basis voor alle relaties vanuit de kern, onder meer richting de steden. In het investeringsvoorstel wordt actief invulling gegeven aan de stad-landrelatie, zowel landschappelijk als financieel.

Edelhert

Door opheffing van de barrièrewerking van de spoorlijn (en eerder van de A2) wordt een gebied, dat nu nog kan worden aangemerkt als een ‘gebroken hart’, weer tot een ‘kloppend hart’ gemaakt, met het edelhert als symbool en aanjager van de gebiedsontwikkeling.

Kansen in het cultuurlandschap

De landschappelijke en recreatieve versterking van groene poort en belevingscentrum De Vleut vormt vanwege de unieke ligging een natuurlijke schakel tussen de dynamiek van de stadsregio Eindhoven (Brainport) en de rustiek van Het Groene Woud. Ook andere ondernemers in de 2e schil, het cultuurlandschap, zien de kansen en hebben daar harde euro’s voor over. Zij investeren in hun bedrijf en de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle omgeving en dragen een substantieel deel van de extra omzet af, rechtstreeks aan Brabants Landschap en/of bijvoorbeeld via het Streekfonds. Afroming van de extra omzet (uit recreatie & toerisme) én landschapsbeheer door ondernemers zorgen er voor dat dit project een prima verdiencapaciteit en een grote mate van participatie in zich heeft.

... in Het Groene Woud