Boek: 'Parels van het Bossche Broek'Projecteigenaar: Peter Verhagen (tevens auteur)

Projectbeschrijving

Veel inwoners van ’s-Hertogenbosch en omliggende dorpen (vorig jaar circa 230.000) stappen bijna dagelijks van de drukke stad in de weidsheid en rust van het Bossche Broek aan de zuidrand. Een zo abrupte overgang van de compacte stad naar onbebouwd ommeland is elders in Nederland niet te vinden. Het broek wordt geroemd om haar unieke karakter, het panoramisch uitzicht erop vanuit de stad en het zicht vanuit het broek  op de middeleeuwse vesting.

Over de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch zijn in de afgelopen jaren tientallen boeken verschenen. Echter niet over het  moerassige Bossche Broek, dat oorspronkelijk circa 2.500 ha groot was, maar door menselijk ingrijpen aanzienlijk in omvang is afgenomen. Het boek ‘De parels van het Bossche Broek’, dat dit jaar moet uitkomen, gaat over de rijke historie, de natuur en toekomst van dit gebied dat eeuwenlang landbouw- en natuurgebied was, maar ook vrij schootsveld en strijdtoneel bij het beleg van 1629, het grootste spektakel van de Tachtigjarige Oorlog.

Het boek gaat ook over de eerste gebruikers, de Keltisch/Romeinse periode en de middeleeuwen. Over Aa en Dommel, de watersnood van 1995, de vele donken en buitenplaatsen. Ook de bedreigingen zoals de omstreden ruilverkaveling, grondhonger van de stad met als gevolg zandwinning, woningbouw en wegenaanleg komen aan bod. ‘De parels van het Bossche Broek’ is overvloedig geïllustreerd  met niet eerder gepubliceerde foto’s, historische en nieuwe kaarten en graphics. Ook daaruit moge blijken dat ondanks alle nieuwe ontwikkelingen het broek nog steeds een landschappelijk schitterend gebied is met een rijke flora en fauna. Auteur, redacteur en grafisch ontwerper hopen dat de aandacht voor dit gebied zal bijdragen aan de verdere versterking van de natuurwaarde en dat met respect wordt omgegaan met de rijke historie van het Bossche Broek.       

Wat betreft het Bossche Broek Zuid -voor velen het Dooibroek- wordt ingegaan op o.a. de geschiedenis van Landgoed van De Gruyter, de Patersberg en het Sterrenbos. Ook komen de veelbewogen geschiedenis van Oud-Herlaer en het schitterende Halder en Haanwijk uitvoerig aan bod.

‘De parels van het Bossche Broek’ is  een fors boek van meer dan 180 pagina’s in full-colour gedrukt en overvloedig geïllustreerd met niet eerder gepubliceerde foto’s en zowel historische als tientallen nieuwe kaarten en graphics.

Samenstellers:

(Luchtfoto: Albert van den Boomen, Brabants Dagblad)

Planning

Contactgegevens

Peter Verhagen
Wikke 6
5076 HW Haaren

T: 06-30266600
E: pjcverhagen@hetnet.nl

Betrokken partijen

 

Fotoalbum

... in Het Groene Woud