ErvenPlusProjecteigenaar: Brabants Landschap

Projectbeschrijving

Met dit project wordt de biodiversiteit op minimaal 350 Brabantse erven vergroot door middel van soortgerichte maatregelen op het erf.

Door middel van een zogeten erfscan wordt op een erf gekeken wat er nodig is om de biodiversiteit te vergroten. Bij ErvenPlus wordt naar het erf gekeken vanuit kenmerkende erfsoorten zoals boerenzwaluw, steenuil, kerkuil, huismus en ringmus.

Binnen dit project wordt het erf verbeterd door middel van beplanting maar ook door aanvullende maatregelen zoals nestgelegenheid, schuilgelegenheid, modderplaatsen en voedselveldjes. 

Er wordt samengewerkt met de gemeentes en lokale uilenbeschermers, vogelwerkgroepen, natuurgroepen en IVN-afdelingen.

Deelnemende gemeentes worden actief benaderd voor deelname. Vervolgens wordt er per gemeente een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt vanuit het project verdubbeld en in de betreffende gemeente ingezet.

Er is een wervingsflyer gemaakt over dit project. Deze is te downloaden via de website van Brabants Landschap.

De officiële aftrap van het project vond plaats op 3 februari 2017.

Planning

Het project is gestart in het najaar van 2016 en eindigt op 31 december 2018.

Contactgegevens

Jochem Sloothaak, Coördinator Soortenbescherming
Brabants Landschap
Coördinatiepunt Landschapsbeheer
Postbus 80
5076 ZH Haaren

T: 0411-664011
E: erfvogelsbrabant@gmail.com
W: www.brabantslandschap.nl

Betrokken partijen

Bij ErvenPlus zijn alle gemeenten binnen Het Groene Woud betrokken, maar ook Breda, Gilze en Rijen, Bernheze, Landerd, Uden, Boxmeer en Eersel. 

Hierbij wordt voor Landerd nauw samengewerkt met AVN Maashorstboeren en Bureau Orbis voor de uitvoering van de erfscans en de uitwerking ervan.

Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer is aanvrager en initiatiefnemer van dit project. Zij zorgt voor de uitvoering van het project, de communicatie, de verslaglegging, de begeleiding en de administratie. Zij zal ook de contacten leggen met de uilenbeschermers, gemeenten, ANV's, ZLTO-afdelingen, vogelwerkgroepen, IVN-afdelingen en gastgevers.

Het project wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcodeloterij, Streekfonds Het Groene Woud en de deelnemende gemeenten.

... in Het Groene Woud