Landpoorten Buurtschap StratenProjecteigenaar: Stichting Mooi Straten

Projectbeschrijving

Op initiatief van Stichting Mooi Straten worden er in Buurschap Straten in Oirschot veertig landpoorten geplaatst. Mooi Straten is een bewonersinitiatief van vier buurtverenigingen die zich inzetten voor de leefbaarheid binnen deze buurtschap.  Bij dit project zijn daarnaast ook lokale ondernemers betrokken en leerlingen van het Kempenhorst College in Oirschot. Zij leveren allemaal een bijdrage aan het maken en plaatsen van de poorten.

Er is gekozen voor landpoorten omdat dit een eerste indruk geeft van een gebied. Een nette, strakke poort is daarmee een visitekaartje voor Buurtschap Straten en daarmee ook voor Het Groene Woud. Met de landpoorten wil de stichting  aandacht geven aan het vastleggen van de cultuurhistorische waarden van de verschillende percelen in het gebied. Bij veel percelen zit er een verhaal of een geschiedenis af. Soms een anekdotisch verhaal, maar soms ook een tragische gebeurtenis. In een aantal gevallen is er ook nog een interessant historische verhaal van het gebouw of het perceel te vertellen. Door de Heemkundekring van Oirschot zijn al veel historische gegevens verzameld, die via de landpoorten ook gepresenteerd worden.

Om dit project te realiseren heeft Streekfonds Het Groene Woud een financiële bijdrage geleverd van €12.000,-. De totale projectkosten zijn begroot op €42.000,-. De planning is om het project af te ronden met een feestelijke bijeenkomst tijdens Straten Kermis in september 2014. De Landpoorten worden medio 2014 gemaakt en geplaatst. 

Planning

Datum aanvang project: 01-10-2013

Datum afronding project: 01-10-2014

Contactgegevens

Stan Kerkhofs
Stichting Mooi Straten
Straten 13-B
5688 NJ Oirschot

E: secretaris@mooi-straten.nl
W: www.mooi-straten.nl

Betrokken partijen

-Stichting Mooi Straten

-Lokale bewoners en bedrijven in het gebied

-Gemeente Oirschot

-Kempenhorst College Oirschot

-Heemkundekring Oirschot

-ZLTO

-Waterschap de Dommel

-IVN

-Provincie Noord-Brabant (Leefbaarheidsproject)

-Streekfonds Het Groene Woud

... in Het Groene Woud