Planten NU Het Groene Woud 2015Projecteigenaar: Erfbeplantingsproject PlantenNU

Projectbeschrijving

PlantenNu Het Groene Woud is een erfbeplantingsproject. Inwoners in het buitengebied van Het Groene Woud, welke niet in aanmerking komen voor andere subsidieregelingen op het gebied van natuur en landschap, kunnen met behulp van dit project gesubsidieerd landschapselementen aanleggen.

In het project worden onderstaande landschapselementen gesubsidieerd:

Deelnemers betalen een kleine eigen bijdrage per landschapselement. Het grootste deel van de kosten voor het plantmateriaal wordt echter vergoed door Streekfonds Het Groene Woud. Aanplant en onderhoud van de landschapselementen dienen deelnemers in eigen beheer uit te voeren. 

Planning

Contactgegevens

Koen van Hout
Projectbureau Orbis
Parallelweg 30
5223 AL 's-Hertogenbosch

T: 06-22224146
E: koen@projectbureauorbis.nl
W: www.projectbureauorbis.nl

Betrokken partijen

Brabants Landschap (Karel Voets, gebiedsmedewerker Coördinatiepunt Landschapsbeheer)

... in Het Groene Woud