Restauratie Joodse Begraafplaats OisterwijkProjecteigenaar: Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk

Projectbeschrijving

Aan de Hondsbergselaan te Oisterwijk ligt Joodse begraafplaats. De begraafplaats is eigendom van de Vereniging Israëlitische begraafplaats Oisterwijk. Zij is niet bij machte de begraafplaats zelf in stand te houden. De begraafplaats is een Rijksmonument en dateert van 1748. Op de begraafplaats staan 164 gedenkstenen van joden die er begraven zijn. Aan de hand van de graven ontstaat een indrukwekkend beeld van de inmiddels verloren gegane Joodse gemeenschap uit Oisterwijk en omstreken. De joden vestigden zich rond 1740 in Oisterwijk. Joodse Marskramers en Vleeshouwers trokken door het Brabantse platteland. Tussen 1750 en 1850 bloeide de Joodse gemeenschap op in Oisterwijk. Er werd een begraafplaats aangelegd en een Synagoge gebouwd. Thans is geconstateerd dat de begraafplaats in verval raakt.

De Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk wil de begraafplaats behouden en restaureren. Het is één van Nederlands oudste en relatief meest gaaf bewaard gebleven Israëlitische begraafplaatsen, van groot belang als herinneringswaarde en de betekenis van de cultuur- godsdienst- en streekgeschiedenis. De begraafplaats is het serene bewijs van de aanwezigheid van vele joodse gezinnen in Oisterwijk in een tijd waarin in andere plaatsen in Brabant joden niet werden toegelaten. Tijdens rondleidingen over de begraafplaats wordt de geschiedenis van de joodse bevolkingsgroep in Oisterwijk doorgegeven aan volgende generaties. Scholieren kunnen in het kader van uiteenlopende projecten de begraafplaats onder begeleiding bezoeken.

Door de Stichting Monumentenwacht Noord Brabant is een inspectie uitgevoerd.  Daaruit blijkt overduidelijk de noodzaak om nu in te grijpen om de begraafplaats voor verdere ondergang te behoeden.

De restauratie wordt in fases uitgevoerd. In de eerste fase zijn bomen gekapt die een directe bedreiging vormden. In de tweede fases is het metaheerhuisje gerestaureerd. In de derde fases wordt de 218 meter lange omheiningsmuur gerestaureerd. Na de restauratie zal de begraafplaats regelmatig worden open gesteld voor het publiek en worden er rondleidingen gegeven. 

Planning

Start: 1 juni 2015

Open Dag: 14 juni 2015 (tevens persmoment)

Afronding: 1 december 2015

Contactgegevens

Kees Welmers
Kloosterbeemd 20
5061 GV Oisterwijk

T: 013 52 88 352 of 06 55 15 26 75
E: info@jb-oisterwijk.nl
W: www.jb-oisterwijk.nl

Betrokken partijen

Bij de restauratie zijn betrokken de heer Schut van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, de heer van de Plas, adviseur en lid van de Monumentencommissie Oisterwijk. Stadsgidsen van Heemkundekring de Kleine Meijerij geven rondleidingen. Voor ondersteunende werkzaamheden wordt samengewerkt met de Stichting De Belvertshoeve (Begeleid wonen en werken project) en de restauratie is aangemerkt als leerlingen project. Hierbij worden leerlingen opgeleid voor het “oude”restauratie vak. Tijdens NL Doet hebben 9 vrijwilligers opruimwerkzaamheden verricht.  Buren stellen stroom en water beschikbaar. Leden van het comité Open Monumentendag doen vrijwilligerswerk tijdens de Open Dag op 14 juni 2015. 

Fotoalbum

... in Het Groene Woud