Vervanging poort Schaapskooi SchijndelProjecteigenaar: Schaapskooi Schijndel

Projectbeschrijving

Sinds eind jaren negentig beheert Stichting Schaapskooi Schijndel een aantal weides rondom de schaapskooi en op diverse andere plaatsen. Het onderhoud komt geheel voor eigen rekening. Na al die jaren neemt de kwaliteit van de poorten zodanig af dat ze aan vervanging toe zijn vanwege rotting ter hoogte van het maaiveld en in verband met met de veiligheid voor zowel mens als dier. Daarnaast speelt de uitstraling in de natuurlijk omgeving mee. Willen wij blijvend en verantwoord de kudde laten grazen dan zullen we de poorten moeten vervangen.

Beelden van de poorten bij Schaapskooi Schijndel.

Planning

Contactgegevens

Bart Claassen
Heuvelstraat 7
5482 WK Schijndel

T: 06 – 5766 7378
E: info@schaapskooischijndel.nl
W: www.schaapskooischijndel.nl

... in Het Groene Woud