You(th) Challenge HGW

You(th) Challenge HGW is het jongerenprogramma van Het Groene Woud voor de periode 2017-2020.

Vormgeving programma 2016

In februari 2016 is gestart met het vormgeven van het jongerenprogramma. Dit vanuit de behoefte en vraag van Het Groene Woud hoe jongeren (15-30 jaar) meer te binden en betrekken bij het gebied. Om de realisatiekans van dit doel te vergroten is het uitvoeringsprogramma zoveel mogelijk vanuit de wensen van de doelgroep zelf opgesteld. Samen met 19 studenten van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen en 13 stakeholders, professionele partijen die vanuit hun eigen werk actief zijn met jongeren, is in juli 2016 Jongerenprogramma Het Groene Woud 2017-2020: You(th) Challenge HGW, opgeleverd.

Wat is nodig om jongeren te bereiken en te betrekken

Het programma geeft op basis van theoretisch onderzoek en praktijkervaringen weer wat er nodig is om jongeren te bereiken en betrekken. Daarbij gaat het om vier elementen: 1) motivatie, 2) communicatie, 3) uitvoeringsgericht en 4) faciliteren.

Samen met stakeholders is vastgesteld aan welke van deze vier onderdelen op dit moment invulling wordt gegeven en waar nog discrepantie zit en aanvullend aanbod nodig is.

Parallel hieraan is door jongeren, op basis van hun eigen behoefte, gestart met het concreet vormgeven van een viertal programmaonderdelen. Deze onderdelen bleken uit drie typen te bestaan: activiteiten, projecten en ondernemingen. Uiteindelijk zijn al deze inzichten gecombineerd tot één jongerenprogramma.

Onderdelen programma 2017-2020

Het programma bestaat uit twee hoofdcomponenten die gedurende de uitvoering invulling krijgen en zich ontwikkelen.

  1. Community: Deze bestaat uit faciliterende professionals en (actieve) jongeren. Waarbij aan het begin de inzet van professionals meer is, omdat dan de community en kaders voor uitvoering van initiatieven opgebouwd dienen te worden. Uiteindelijk is het streven dat jongeren meer in de leidende rol gaan komen en professionals meer naar de achtergrond treden. Deze component geeft invulling aan de eerder genoemde elementen van motivatie, communicatie en faciliteren;
  2. Programmaonderdelen: Hierbij gaat het om daadwerkelijke realisatie van activiteiten, projecten en ondernemingen/banen. De getallen geven de doelstellingen per jaar per type initiatief aan (zie voor meer detail hieronder). Deze component geeft invulling aan de elementen van motivatie en uitvoeringsgericht.

De uitvoering en (door)ontwikkeling van You(th) Challenge vindt plaats in een multidisciplinair kennislab. Binnen deze setting worden jongeren zoveel mogelijk uitgedaagd tot het nemen van eigen initiatieven en begeleid en ondersteund in reële uitvoerbare projecten voor hun eigen omgeving.

Thema’s en werkwijze

De vragen van de jongeren focussen zich vooral op de volgende thema’s: Wonen, Bereikbaarheid, Beleven, Werken/ Ondernemen. Via de methode van Design Thinking werken we met jongeren, in één dag, op basis van een concreet lokaal probleem, wat zelf jongeren hebben aangedragen, oplossingen uit. Dan gaan we samen aan het werk op deze oplossing ook daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Doelstellingen

Vanuit You(th) Challenge ondersteunen we jongeren in HGW die actief zijn in het verbeteren van hun eigen leefomgeving. We brengen partijen en jongerengroepen onderling bij elkaar om elkaar te helpen bij de realisatie daarvan.

De concrete doelstellingen van You(th) Challenge voor 2020 zijn:

  • Community van tweehonderd jongeren, waarvan minimaal veertig actief;
  • Minimaal twaalf partners aangesloten bij de community;
  • Acht bijeenkomsten;
  • Vijfhonderd Facebook-likes;
  • Twaalf activiteiten;
  • Twaalf projecten;
  • Vier startende ondernemingen/banen.

Meer informatie?

De projecttrekkers van You(th) Challenge zijn Koen Vrielink van Lentekracht i.s.m. Anja Verweij Projectmanagement.

Natuurlijk heeft You(th) Challenge Het Groene Woud ook een eigen FACEBOOKPAGINA!

... in Het Groene Woud