Wat is Het Groene Woud?

Het Groene Woud is een gebied ter grootte van circa 35.000 hectare gelegen in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg. Het gebied is in 2005 uitgeroepen tot Nationaal Landschap vanwege zijn unieke kwaliteiten. In het centrum van Het Groene Woud liggen grootschalige natuurgebieden die in toenemende mate met elkaar verbonden worden, zoals Oisterwijkse Bossen en Vennen, Kampina, De Mortelen, De Scheeken, Dommeldal en De Geelders. De natuurbrug over de A2 is een in het oog springende verbinding tussen De Mortelen en De Scheeken en daardoor tussen de Kampina en het Dommeldal.

Aaneengesloten

Uiteindelijk gaan de natuurgebieden een aaneengesloten oppervlakte vormen met een omvang van 7500 hectare. De natuurgebieden bevatten beken en beemden, heidevelden, leembossen en kleinschalig cultuurlandschap. Verschillende beken doorsnijden Het Groene Woud, zoals de Dommel, de Reusel, de Beerze, de Voorste Stroom en de Essche Stroom.

Kleinschalig

Rondom de natuurgebieden ligt een kleinschalig, op veel plaatsen nog authentiek landschap met veel landschapselementen, bolle akkers, kleine agrarische percelen, monumentale gebouwen (boerderijen, schuren, molens, kloosters, landgoederen) en aardkundige monumenten zoals de eeuwenoude wallen rondom Landgoed Velder. In dit kleinschalige landschap liggen de dorpen ingepast.
Het Groene Woud heeft haar uitlopers in de steden en vormt hiermee een fysieke verbinding met de steden. Het Groene Woud functioneert als belangrijk uitloop- en recreatiegebied voor de stedelingen en is een belangrijke vestigingsfactor voor de in de steden gevestigde bedrijven.

TV-fragment

In 2013 maakte het televisieprogramma LifestyleXperience van RTL4 een item over Het Groene Woud. Klik hieronder om dit filmpje terug te kijken.

 

... in Het Groene Woud