Vught

Vught ligt in het stroomgebied van Dommel, de Esschestroom, en het Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen. De gemeente bestaat naast Vught uit de kernen Helvoirt en Cromvoirt. Vught ligt in de overgangszone tussen het laaggelegen rivierengebied en hogergelegen zandgronden. Dit maakt dat het natuurschoon afwisselend is en uit heide, bossen, polders, vennen en landerijen bestaat. Binnen de gemeente zijn verschillende landgoederen te vinden. www.vught.nl

... in Het Groene Woud