Overzicht dienstenpartners

BOUWKUNST architecten

 • Soort dienst: Architectuur, bouwkunde.
 • Korte omschrijving: Advisering over initiatieven op het gebied van inrichting en ontwikkeling van gebouwde omgeving/erfgoed.
 • Concrete dienst: Gratis eerste adviesgesprek voor initiatiefnemers en tien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen van een projectplan.
 • Bedrijfswebsite: bouwkunst.eu

Overeenkomst BOUWkunst - Het Groene Woud

Helicon Opleidingen

 • Soort dienst: Onderwijs (MBO), inzet stagiaires.
 • Korte omschrijving: Werken aan een (nieuwe) arbeidsrelevante opleiding, gericht op duurzaamheid, leefbaarheid en co-creatie.
 • Concrete dienst: Inzet van studenten bij het voorbereiden, opzetten en/of uitvoeren van projecten.
 • Bedrijfswebsite: www.helicon.nl/mbo/

Overeenkomst Helicon - Het Groene Woud

inZicht - maakt inhoud zichtbaar

 • Soort dienst: Bureau voor strategie, creatie en communicatie.
 • Korte omschrijving: inZicht helpt bedrijven en organisaties bij het uitdragen van hun ambities om de leefomgeving van mensen te verbeteren. Dat doet inZicht via een uitgekiende communicatiestrategie, waarbij ze (complexe) boodschappen ‘verpakt’ in heldere on- en offline communicatiemiddelen, in woord en beeld. Zo maakt inZicht inhoud zichtbaar.
 • Concrete dienst: Een gratis adviesgesprek (maximaal een uur) met betrekking tot de communicatie van een (op te zetten) project in Het Groene Woud en vijf procent korting voor intitiatiefnemers/projecten die via het Streekhuis ondersteuning/begeleiding vragen bij de communicatie van een (uit te voeren) projectplan.
 • Bedrijfswebsite: inzichtmaaktinhoudzichtbaar.nl

Overeenkomst inZicht - maakt inhoud zichtbaar - Het Groene Woud

KYBYS ingenieurs en adviseurs

 • Soort dienst: Ruimtelijke inrichting.
 • Korte omschrijving: Advisering over initiatieven op het gebied van beheer en inrichting van de openbare buitenruimte.
 • Concrete dienst: Gratis eerste adviesgesprek voor initiatiefnemers en vijftien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen van een projectplan.
 • Bedrijfswebsite: kybys.nl

Overeenkomst Kybys ingenieurs en adviseurs - Het Groene Woud

Lentekracht, innovatiebureau voor mens & ruimte

 • Soort dienst: Organisatie en coördinatie van projecten binnen de domeinen innovatie, circulaire economie en smart city, die bijdragen aan een vitale leefomgeving.
 • Korte omschrijving: Het maatschappelijke doel is de dynamische en complexe leefomgeving vitaal houden door maatschappelijke vraagstukken op een slimme, eigentijdse manier aan te pakken. In multidisciplinaire teams van ervaren professionals en jong talent wordt samen met alle stakeholders gewerkt aan oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen.
 • Concrete dienst: Een creatieve werksessie (twee uur) op basis van de Lentekracht-methodiek voor een vaste prijs van 500 euro en tien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis een dienst bij Lentekracht afnemen.
 • Bedrijfswebsite: Lentekracht.com

Overeenkomst Lentekracht - Het Groene Woud

MLG Gebiedsontwikkeling

 • Soort dienst: Begeleiding van integrale gebiedsontwikkeling.
 • Korte omschrijving: Project- en procesmanagement in het landelijk gebied.
 • Concrete dienst: Met initiatiefnemers in een gratis eerste sessie assisteren bij of sparren over de projectaanpak en/of koppeling aan de juiste personen en gratis beschikbaarstelling van de vergaderruimte op Landgoed Velder.
 • Bedrijfswebsite: ml-g.nl

Overeenkomst MLG Gebiedsontwikkeling - Het Groene Woud

MORE Projectbegeleiding

 • Soort dienst: Begeleiding bij subsidies en fondsenwerving.
 • Korte omschrijving: Advisering over en ondersteuning bij initiatieven die ontwikkeld moeten worden van idee tot (uitvoeringsgereed) plan en daarbij (co)financiering zoeken, evenals aan initiatieven die voor hun feitelijke uitvoering nog (co)financiering moeten organiseren.
 • Concrete dienst: Een gereduceerd tarief voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen van een projectplan, subsidieverwerving etc.
 • Bedrijfswebsite: more-projectbegeleiding.nl

Overeenkomst MORE Projectbegeleiding - Het Groene Woud

ORBiS Groen- en Landschapsprojecten

 • Soort dienst: Natuur- en landschapsprojecten.
 • Korte omschrijving: Advisering over initiatieven op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling.
 • Concrete dienst: Een gratis eerste adviesgesprek voor initiatiefnemers en vijftien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen/uitwerken van een inrichtingsplan, beplantingsplan of subsidieaanvraag.
 • Bedrijfswebsite: www.orbis.nl

Overeenkomst ORBiS - Het Groene Woud

De Oversteek - Ruimtelijke processen & projecten

 • Soort dienst: Project- en procesmanagement bij de ontwikkeling van de leefomgeving.
 • Korte omschrijving: De Oversteek gaat voor open en creatieve planvorming en projectuitvoering die passen bij deze tijdsgeest. We slaan de brug tussen overheid, burgers, stichtingen en ondernemers en zetten nieuwe technologie in om projecten sneller, leuker en transparanter te maken.
 • Concrete dienst: Een gratis adviesgesprek voor initiatiefnemers van ruimtelijke projecten en een gereduceerd tarief van vijf procent voor initiatiefnemers/projecten die via het Streekhuis van Het Groene Woud bij De Oversteek ondersteuning vragen bij het opstellen van een projectplan of begeleiding van een project.
 • Bedrijfswebsite: www.deoversteek.nl

Overeenkomst De Oversteek - Het Groene Woud

Shout4Sites

 • Soort dienst: Design voor websites, print- en drukwerk, logo-ontwerp en huisstijlontwikkeling.
 • Korte omschrijving: Shout4sites ontwikkelt gebruiksvriendelijke websites met professionele uitstraling op elk beeldformaat. Daarnaast optimaliseert Shout4sites websites voor zoekmachines.
 • Concrete dienst: Een gratis eerste adviesgesprek (maximaal een uur) over de ontwikkeling van een website en vijftien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis een overeenkomst afsluiten voor de bouw en/of ontwikkeling van een website.
 • Bedrijfswebsite: shout4sites.nl

Overeenkomst Shout4Sites - Het Groene Woud

Vermeer Duurzame Diensten

 • Soort dienst: Begeleiding bij het bedenken, opzetten en uitvoeren van duurzame projecten, inclusief de bijhorende promotie en publiciteit en eventuele administratieve ondersteuning. Voor wat betreft promotie en publiciteit noemen wij dit ook wel ‘het realiseren van een reuringfabriekje’.
 • Korte omschrijving: Door het helpen van initiatiefnemers bij het bedenken, opzetten en uitvoeren van duurzame projecten bevordert Vermeer Duurzame Diensten duurzaam leven en werken. Sleutelbegrippen daarbij zijn people-planet-profit en maatschappelijk verantwoord ondernemen en verenigen. Want duurzaamheid loont en betaalt zichzelf terug op diverse manieren (gezonde sociale verhoudingen, gezond milieu en grotere biodiversiteit).
 • Concrete dienst: Een gratis eerste adviesgesprek voor het concreet maken van een projectidee richting projectplan met bijhorende communicatie en promotie. Als dat leidt tot een concrete opdracht voor organisaties zoals verenigingen en stichtingen, wordt hiervoor een maatschappelijk verantwoorde tariefstelling gehanteerd.
 • Bedrijfswebsite: www.vermeerdd.nl

Overeenkomst Vermeer Duurzame Diensten - Het Groene Woud

 

... in Het Groene Woud