Overzicht bedrijfspartners

BOUWKUNST architecten

 • Soort dienst: Architectuur, bouwkunde.
 • Korte omschrijving: Advisering over initiatieven op het gebied van inrichting en ontwikkeling van gebouwde omgeving/erfgoed.
 • Concrete dienst: Gratis eerste adviesgesprek voor initiatiefnemers en tien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen van een projectplan.
 • Bedrijfswebsite: bouwkunst.eu

Overeenkomst BOUWkunst - Het Groene Woud

 

KYBYS ingenieurs en adviseurs

 • Soort dienst: Ruimtelijke inrichting.
 • Korte omschrijving: Advisering over initiatieven op het gebied van beheer en inrichting van de openbare buitenruimte.
 • Concrete dienst: Gratis eerste adviesgesprek voor initiatiefnemers en vijftien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen van een projectplan.
 • Bedrijfswebsite: kybys.nl

Overeenkomst Kybys ingenieurs en adviseurs - Het Groene Woud

MORE Projectbegeleiding

 • Soort dienst: Begeleiding bij subsidies en fondsenwerving.
 • Korte omschrijving: Advisering over en ondersteuning bij initiatieven die ontwikkeld moeten worden van idee tot (uitvoeringsgereed) plan en daarbij (co)financiering zoeken, evenals aan initiatieven die voor hun feitelijke uitvoering nog (co)financiering moeten organiseren.
 • Concrete dienst: Een gereduceerd tarief voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen van een projectplan, subsidieverwerving etc.
 • Bedrijfswebsite: more-projectbegeleiding.nl

Overeenkomst MORE Projectbegeleiding - Het Groene Woud

ORBiS Groen- en Landschapsprojecten

 • Soort dienst: Natuur- en landschapsprojecten.
 • Korte omschrijving: Advisering over initiatieven op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling.
 • Concrete dienst: Een gratis eerste adviesgesprek voor initiatiefnemers en vijftien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen/uitwerken van een inrichtingsplan, beplantingsplan of subsidieaanvraag.
 • Bedrijfswebsite: www.orbis.nl

Overeenkomst ORBiS - Het Groene Woud

Shout4Sites

 • Soort dienst: Design voor websites, print- en drukwerk, logo-ontwerp en huisstijlontwikkeling.
 • Korte omschrijving: Shout4sites ontwikkelt gebruiksvriendelijke websites met professionele uitstraling op elk beeldformaat. Daarnaast optimaliseert Shout4sites websites voor zoekmachines.
 • Concrete dienst: Een gratis eerste adviesgesprek (maximaal een uur) over de ontwikkeling van een website en vijftien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis een overeenkomst afsluiten voor de bouw en/of ontwikkeling van een website.
 • Bedrijfswebsite: shout4sites.nl

Overeenkomst Shout4Sites - Het Groene Woud

Vermeer Duurzame Diensten

 • Soort dienst: Begeleiding bij het bedenken, opzetten en uitvoeren van duurzame projecten, inclusief de bijhorende promotie en publiciteit en eventuele administratieve ondersteuning. Voor wat betreft promotie en publiciteit noemen wij dit ook wel ‘het realiseren van een reuringfabriekje’.
 • Korte omschrijving: Door het helpen van initiatiefnemers bij het bedenken, opzetten en uitvoeren van duurzame projecten bevordert Vermeer Duurzame Diensten duurzaam leven en werken. Sleutelbegrippen daarbij zijn people-planet-profit en maatschappelijk verantwoord ondernemen en verenigen. Want duurzaamheid loont en betaalt zichzelf terug op diverse manieren (gezonde sociale verhoudingen, gezond milieu en grotere biodiversiteit).
 • Concrete dienst: Een gratis eerste adviesgesprek voor het concreet maken van een projectidee richting projectplan met bijhorende communicatie en promotie. Als dat leidt tot een concrete opdracht voor organisaties zoals verenigingen en stichtingen, wordt hiervoor een maatschappelijk verantwoorde tariefstelling gehanteerd.
 • Bedrijfswebsite: www.vermeerdd.nl

Overeenkomst Vermeer Duurzame Diensten - Het Groene Woud

 

... in Het Groene Woud