Overzicht dienstenpartners

BOUWKUNST architecten

 • Soort dienst: Architectuur, bouwkunde.
 • Korte omschrijving: Advisering over initiatieven op het gebied van inrichting en ontwikkeling van gebouwde omgeving/erfgoed.
 • Concrete dienst: Gratis eerste adviesgesprek voor initiatiefnemers en tien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen van een projectplan.
 • Bedrijfswebsite: bouwkunst.eu

Overeenkomst BOUWkunst - Het Groene Woud

Helicon Opleidingen

 • Soort dienst: Onderwijs (MBO), inzet stagiaires.
 • Korte omschrijving: Werken aan een (nieuwe) arbeidsrelevante opleiding, gericht op duurzaamheid, leefbaarheid en co-creatie.
 • Concrete dienst: Inzet van studenten bij het voorbereiden, opzetten en/of uitvoeren van projecten.
 • Bedrijfswebsite: www.helicon.nl/mbo/

Overeenkomst  Helicon 's-Hertogenbosch - Het Groene Woud

Overeenkomst Helicon Tilburg - Het Groene Woud

inZicht - maakt inhoud zichtbaar

 • Soort dienst: Bureau voor strategie, creatie en communicatie.
 • Korte omschrijving: inZicht helpt bedrijven en organisaties bij het uitdragen van hun ambities om de leefomgeving van mensen te verbeteren. Dat doet inZicht via een uitgekiende communicatiestrategie, waarbij ze (complexe) boodschappen ‘verpakt’ in heldere on- en offline communicatiemiddelen, in woord en beeld. Zo maakt inZicht inhoud zichtbaar.
 • Concrete dienst: Een gratis adviesgesprek (maximaal een uur) met betrekking tot de communicatie van een (op te zetten) project in Het Groene Woud en vijf procent korting voor intitiatiefnemers/projecten die via het Streekhuis ondersteuning/begeleiding vragen bij de communicatie van een (uit te voeren) projectplan.
 • Bedrijfswebsite: inzichtmaaktinhoudzichtbaar.nl

Overeenkomst inZicht - maakt inhoud zichtbaar - Het Groene Woud

KYBYS ingenieurs en adviseurs

 • Soort dienst: Ruimtelijke inrichting.
 • Korte omschrijving: Advisering over initiatieven op het gebied van beheer en inrichting van de openbare buitenruimte.
 • Concrete dienst: Gratis eerste adviesgesprek voor initiatiefnemers en vijftien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen van een projectplan.
 • Bedrijfswebsite: kybys.nl

Overeenkomst Kybys ingenieurs en adviseurs - Het Groene Woud

Lentekracht, innovatiebureau voor mens & ruimte

 • Soort dienst: Organisatie en coördinatie van projecten binnen de domeinen innovatie, circulaire economie en smart city, die bijdragen aan een vitale leefomgeving.
 • Korte omschrijving: Het maatschappelijke doel is de dynamische en complexe leefomgeving vitaal houden door maatschappelijke vraagstukken op een slimme, eigentijdse manier aan te pakken. In multidisciplinaire teams van ervaren professionals en jong talent wordt samen met alle stakeholders gewerkt aan oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen.
 • Concrete dienst: Een creatieve werksessie (twee uur) op basis van de Lentekracht-methodiek voor een vaste prijs van 500 euro en tien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis een dienst bij Lentekracht afnemen.
 • Bedrijfswebsite: Lentekracht.com

Overeenkomst Lentekracht - Het Groene Woud

MLG Gebiedsontwikkeling

 • Soort dienst: Begeleiding van integrale gebiedsontwikkeling.
 • Korte omschrijving: Project- en procesmanagement in het landelijk gebied.
 • Concrete dienst: Met initiatiefnemers in een gratis eerste sessie assisteren bij of sparren over de projectaanpak en/of koppeling aan de juiste personen en gratis beschikbaarstelling van de vergaderruimte op Landgoed Velder.
 • Bedrijfswebsite: ml-g.nl

Overeenkomst MLG Gebiedsontwikkeling - Het Groene Woud

MORE Projectbegeleiding

 • Soort dienst: Begeleiding bij subsidies en fondsenwerving.
 • Korte omschrijving: Advisering over en ondersteuning bij initiatieven die ontwikkeld moeten worden van idee tot (uitvoeringsgereed) plan en daarbij (co)financiering zoeken, evenals aan initiatieven die voor hun feitelijke uitvoering nog (co)financiering moeten organiseren.
 • Concrete dienst: Een gereduceerd tarief voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen van een projectplan, subsidieverwerving etc.
 • Bedrijfswebsite: more-projectbegeleiding.nl

Overeenkomst MORE Projectbegeleiding - Het Groene Woud

ORBiS Groen- en Landschapsprojecten

 • Soort dienst: Natuur- en landschapsprojecten.
 • Korte omschrijving: Advisering over initiatieven op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling.
 • Concrete dienst: Een gratis eerste adviesgesprek voor initiatiefnemers en vijftien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis ondersteuning vragen bij het opstellen/uitwerken van een inrichtingsplan, beplantingsplan of subsidieaanvraag.
 • Bedrijfswebsite: www.orbis.nl

Overeenkomst ORBiS - Het Groene Woud

Shout4Sites

 • Soort dienst: Design voor websites, print- en drukwerk, logo-ontwerp en huisstijlontwikkeling.
 • Korte omschrijving: Shout4sites ontwikkelt gebruiksvriendelijke websites met professionele uitstraling op elk beeldformaat. Daarnaast optimaliseert Shout4sites websites voor zoekmachines.
 • Concrete dienst: Een gratis eerste adviesgesprek (maximaal een uur) over de ontwikkeling van een website en vijftien procent korting voor initiatiefnemers die via het Streekhuis een overeenkomst afsluiten voor de bouw en/of ontwikkeling van een website.
 • Bedrijfswebsite: shout4sites.nl

Overeenkomst Shout4Sites - Het Groene Woud

 

... in Het Groene Woud