Aandacht voor klomp versterkt regionale economie

Publicatiedatum: 12 oktober 2020

Stichting Brabantse Klomp is al enige jaren actief en organiseerde onder meer twee edities van de April Klompenmaand en een cursus handmatig klompen maken waar maar liefst 50 personen zich voor inschreven. Het volgende resultaat is de uitgifte van het boek ‘Op klompen naar school’. De vier klompendorpen in Het Groene Woud – Best, Liempde, Schijndel en Sint-Oedenrode - staan centraal in het mooie, nieuwe boek. Het brengt de kennis over het culturele, maatschappelijke en landschappelijke erfgoed van de klomp in beeld.

De klomp geldt als een boegbeeld voor het Brabantse platteland en in het bijzonder voor de klompendorpen Best, Liempde, Schijndel en Sint-Oedenrode in Het Groene Woud en Van Gogh Nationaal Park. De klompenindustrie was decennia lang een hele belangrijke economische en maatschappelijke basis in het bestaan van deze dorpen. Voor vele families was de productie van klompen een welkome nevenverdienste in de wintermaanden. Een aantal van hen groeide door naar grotere klompenmakerijen waar met vele knechten handmatig klompen werden gemaakt en ook tot klompenfabrieken met machinale productie van klompen. In het nieuwe boek is voor elk dorp veel ruimte ingebouwd voor een groot aantal klompenfamilies. Van de klompenfamilies is een beschrijving gemaakt op basis van historische informatie van leden van deze klompenfamilies en authentiek beeldmateriaal.

Breed draagvlak

Het boek ‘Op klompen naar school’ is van de hand van auteur Wim van Uden uit Schijndel. Hij schreef het boek mede op basis van bijdragen van Harrie van Vroenhoven (Best), Rinus van der Heijden en Ad Vermeltfoort (Sint-Oedenrode) en Désiré van Laarhoven, Jan van de Wiel en Ger van den Oetelaar (Liempde). Voor de fotografie zorgden Harrie Dirksen en Paul Deelen. Uitgever Pictures Publishers zorgde samen Stichting Brabantse Klomp voor de realisatie van het boek. Dit met financiële bijdragen van de gemeenten Best, Boxtel en Meierijstad, Landschapsfonds Het Groene Woud, Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting P.A. Verhagen, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Stichting Behoud Gemeenschap Liempde.

Het boek is voor de prijs € 27,50 op diverse locaties te koop. Onder meer in diverse boekhandels in Best en in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd in Liempde. Het is ook te bestellen via de website www.picturespublishers.nl

Stichting Brabantse Klomp

Stichting Brabantse Klomp wil bewerkstelligen dat de klomp gaat functioneren als gebiedsicoon voor het klompen-populierengebied Best-Liempde-Sint-Oedenrode-Schijndel binnen Nationaal Landschap Het Groene Woud en Van Gogh Nationaal Park. Dit moet leiden tot versterking van de regionale economie en leefbaarheid in het klompen-populierengebied, tot versterking van het populierenlandschap door circulaire populierenteelt en -oogst en tot stimulering van modern vakmanschap in samenwerking met opleidingen, expatscentra e.d. Zie ook www.brabantseklomp.nl

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud