ARK en Trees for All planten 100.000ste nieuwe boom in Het Groene Woud

Publicatiedatum: 01 februari 2023

Op 25 januari 2023 plantten Jos Rademakers (directeur ARK Rewilding Nederland) en Simone Groenendijk (directeur Stichting Trees for All) een stevige, nieuwe haagbeuk in de vochtige grond van De Geelders. Het was de 100.000ste nieuwe boom van ARK sinds ze in 2019 startte met natuurontwikkeling in Het Groene Woud.

Decor van deze feestelijke mijlpaal was Savendonk in De Geelders bij Liempde. Hier vonden op 25 en 26 januari boomplantdagen plaats. Dat gebeurde op percelen die ARK in de afgelopen jaren aankocht om er bos van te maken. Goede doelen-organisatie Trees for All, die wereldwijd bomen plant voor een beter klimaat en meer biodiversiteit, organiseerde de plantdagen. Ze betrok daar haar bedrijfsdonateurs bij die het planten voor hun rekening namen. De samenwerking met ARK in Het Groene Woud is één van haar binnenlandse projecten.

Tegengaan van droogte

“Het Groene Woud is na de plantdagen zo’n drieduizend bomen rijker”, vertelt ARK-projectleider Ger van den Oetelaar tevreden. “We kozen er bewust voor om soorten te planten die hier van oorsprong voorkomen, van haagbeuken, winterlindes en mispels tot wilde appels en fladderiepen. Daarvan weet je: die zijn sterk genoeg om de komende jaren uit te groeien tot een jong en klimaatbestendig bos waar je steeds meer dieren, planten en vogels ziet. Belangrijk, want zouden we niets doen, dan zorgt de klimaatverandering ervoor dat ze verdwijnen. Om die reden richten we ons ook op verbetering van de bodem zodat deze beter water kan vasthouden, als tegenwicht tegen de toenemende droogte.” ARK rondt de natuurontwikkeling in Savendonk – conform de planning uit 2019 – nog dit jaar volledig af.

Brabants Goud

De bomenaanplant in Savendonk (maar ook op andere locaties in Het Groene Woud) is onderdeel van het ARK-project Brabants Goud in Het Groene Woud. In dit project koopt ARK landbouwgronden aan om ze om te vormen tot klimaatbestendige, zelfredzame natuur. Per 1 januari 2023 beschikte ARK over ruim 346 hectare grond, waarvan ongeveer vijftig hectare in Savendonk.

Trees for All

De samenwerking met Trees for All is voor ARK een waardevolle manier om haar plannen uit te voeren. De organisaties werken sinds 2020 met elkaar samen en hebben de afgelopen jaren al meer bestaande leembossen in Het Groene Woud versterkt en uitgebreid. Op die locaties zijn de eerste positieve resultaten – groeiende bomen en struiken – al te zien.

Simone Groenendijk (Trees for All) en Jos Rademakers (ARK Rewilding Nederland) op de plantlocatie van de 100.000ste nieuwe boom in Savendonk/De Geelders. Foto: Gabby Louwhoff.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud