ARK gaat aan de slag in Savendonk tussen Boxtel en Liempde

Publicatiedatum: 13 oktober 2020

In Savendonk, tussen Boxtel en Liempde, heeft ARK Natuurontwikkeling vijftig hectare grond aangekocht van bewoners en agrariërs om er de natuur te herstellen. Daarmee is Savendonk het eerste gebied dat ARK onder de vlag van ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’ in uitvoering neemt. Gedurende het verloop van het project zal ARK steeds in nauw overleg met alle betrokkenen, zoals omwonenden, de uitvoering ter hand nemen.

Met ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’ realiseert ARK een ononderbroken natuurnetwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Omdat er nog veel gebieden en verbindingen ontbreken die belangrijk zijn voor dieren en planten, koopt ARK percelen aan. Die zet ze dan om in natuur zodat gebieden met elkaar worden verbonden en de soortenrijkdom toeneemt. Dit gaat ook gebeuren in Savendonk, een gebied dat tot de De Geelders behoort, en waar ARK vijftig hectare aankocht.

Beschermd natuurgebied

De Geelders staan al decennialang te boek als beschermd gebied waardoor de unieke leembossen van De Geelders op de meeste plaatsen behouden zijn gebleven, net zoals de soortenrijkdom die tot een van de hoogste van Nederland behoort. Omdat de provincie Noord-Brabant De Geelders in 2004 tevens aanwees als Natte Natuurparel zijn inspanningen toegestaan om de natuurwaarden van het gebied waar mogelijk verder te versterken. En juist dat gebeurt nu in Savendonk. Er is nóg een doel dat met de vijftig aaneengesloten hectare grond behaald kan worden: een eerste stap zetten in het realiseren van een ecologische verbinding met het Dommeldal.

Samen met omwonenden

De toekomstige contouren van Savendonk staan op papier, verder archeologisch en hydrologisch onderzoek en input van omwonenden en betrokkenen moeten leiden tot gedetailleerde plannen voor het gebied. De leembossen zullen deels worden hersteld door de aanplant van bomen (in samenwerking met onder meer Trees for All) en spontane bosontwikkeling. Daarnaast komen er op talrijke plaatsen open plekken, precies zoals dat in alle natuurlijke leembossen het geval is. Want juist die open plekken zijn hotspots voor flora en fauna en zullen dus ook in Savendonk voor ruimte, afwisseling en openheid zorgen. Daarnaast gaat ARK maatregelen nemen om het gebied niet te laten verdrogen. Dat doet ze samen met Waterschap de Dommel. De bedoeling is niet dat er méér water bij komt, maar dat het gebied water beter gaat vasthouden. Daardoor zal het bos minder snel verdrogen en de bodem minder verzuren. En dat is goed voor planten en dieren. Schotse hooglanders (die er nu ook al zijn) blijven het gebied begrazen om de soortenrijkdom en bosontwikkeling verder te stimuleren. Het aantal grazers wordt daarbij nauwlettend in de gaten gehouden om te voorkomen dat het gebied wordt overbegraasd.

Op dit moment is ARK eigenaar van de vijftig aangekochte hectare. In 2023 draagt ze het eigendom over aan professionele partners in natuurbeheer. Kijk voor meer informatie op www.ark.eu/savendonk

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud