ARK Natuurontwikkeling op stoom in het Dommeldal

Publicatiedatum: 06 april 2021

ARK Natuurontwikkeling is in het Dommeldal gestart met de uitvoering van ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’. Onderdeel van dit project is versterking van het stroomgebied van de Dommel en uitbreiding van de leembossen in Het Groene Woud waarvan het Dommeldal deel uitmaakt.

De volledige nieuwsbrief over de activiteiten van ARK in het Dommeldal is HIER te downloaden.

“In het Dommeldal willen we de natuur versterken en de gebieden zo aanpassen dat schade door klimaatverandering beperkt wordt”, vertelt ARK-projectleider Ger van den Oetelaar. “Hiervoor realiseren we ecologische verbindingen met De Geelders, treffen we maatregelen tegen verdroging en gaan we aan de slag om natuur te beschermen.” Dit moet resulteren in een natuurlijker Dommeldal waar het voor planten en dieren goed toeven is. “Op sommige plekken zal het bos zelfs tot de oevers van de Dommel gaan reiken. Zo creëren we ideale beschuttingsplekken voor dieren.”

Versterking natuur én landbouw

ARK startte in 2019 met het project Brabants Goud in Het Groene Woud. In dit project worden bestaande en nieuwe natuurgebieden met elkaar verbonden om het Natuurnetwerk Brabant completer te maken. Want daarin ontbreken belangrijke gebieden en verbindingen voor dieren en planten. Het gaat vaak om percelen die nog in agrarisch gebruik zijn of eigendom van particulieren. Van den Oetelaar: “We zijn sinds 2019 in het Dommeldal bezig om die ontbrekende percelen te verwerven. Dat doen we via aankoop of via kavelruil. In dat laatste geval zorgen we eerst dat we in de buurt kwalitatief betere gronden in bezit krijgen. Zo kan de agrariër daar zijn bedrijfsvoering onder betere omstandigheden voortzetten. De kavels die hij verlaat, zetten wij vervolgens in voor natuurontwikkeling. Daarmee profiteert niet alleen de natuur van herstel en vernieuwing maar gaat ook de landbouw erop vooruit.”

Samenwerking met partners

ARK werkt voor Brabants Goud samen met onder meer Waterschap de Dommel en terreineigenaren zoals Staatsbosbeheer. Van den Oetelaar: “De percelen die we omvormen tot natuur sluiten aan op natuurgebieden van anderen. Voor het beste resultaat moeten we de krachten bundelen.” Het beheren van alle verworven percelen doet ARK ook, maar wel tijdelijk. In 2023/2024 draagt ze deze permanent over aan andere terreinbeheerders.

245 hectare op de teller

ARK is niet alleen actief in het Dommeldal. Ook in De Geelders en het gebied rondom De Beerze  worden voor het project Brabants Goud nieuwe natuurgebieden ontwikkeld.  Op de website van ARK leest u meer over het project Brabants Goud in Het Groene Woud. U vindt er onder meer beschrijvingen van de deelgebieden in het Dommeldal, inclusief gebiedskaarten. Het verwerven van de benodigde gronden loopt voortvarend. Eind maart 2021 beschikte ARK over circa 245 hectare grond in Het Groene Woud.

Blijf op de hoogte

Wilt u de hoogte blijven van alle vorderingen? Meld u dan aan voor de ARK-nieuwsbrief over het Dommeldal. Stuur daarvoor een e-mail naar info@ark.eu onder vermelding van ‘Aanmelden nieuwsbrief Dommeldal’.

De activiteiten van ARK in het Dommeldal bestrijken het stroomgebied van de Dommel van Son en Breugel tot aan Gemonde.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud