ARK start in De Geelders met uitvoering ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’

Publicatiedatum: 15 december 2020

ARK Natuurontwikkeling is in De Geelders gestart met de uitvoering van ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’. Onderdeel van dit project is uitbreiding en versterking van de Geelderse leembossen. Op 23 november 2020 is hiervoor één van de eerste acties ondernomen: de start van de aanplant van 25.0000 bomen op Savendonk (Liempde-Boxtel), mede mogelijk gemaakt door Trees for All.

De jonge bomen groeien de komende jaren uit tot een prachtig klimaatbestendig bos. Geen donker, dichtbegroeid oerbos maar een bos vol open plekken, precies zoals die in alle natuurlijke leembossen te vinden zijn. Want open plekken hebben een belangrijke functie: het zijn echte hotspots voor flora en fauna.

Herstel van de leembossen

Daarmee helpen open plekken mee aan het hogere doel dat ARK in De Geelders beoogt: het stimuleren van de soortenrijkdom (die nu al tot de rijkste van Nederland behoort) via natuurontwikkeling. Daarnaast zijn de activiteiten in De Geelders gericht op het realiseren van een ecologische verbinding met het Dommeldal (in het kader van Natuurnetwerk Brabant) en staan er maatregelen op de planning tegen verdroging van het gebied.

Ontwikkeling via aankoop en kavelruil

Om deze doelen te behalen, kocht ARK in 2019 op Savendonk vijftig hectare grond aan van particulieren. Door deze opnieuw in te richten – zoals met de onlangs aangeplante bomen – ontstaat hier natuur en bos. Ook in andere delen van De Geelders verwierf ze agrarische gronden, zoals op Kasteren (Liempde). Daar gaat het om een perceel nabij de Dommel, zodat het bos straks tot aan de oevers reikt. Noordelijker, op de Gasthuiskamp (Boxtel-Gemonde), kocht ze enkele hectares aan voor de aanplant van nieuw leembos dat leidt tot uitbreiding van de oude boskern. Nabij Schijndel zette ze een kavelruil op voor verwerving van het elf hectare tellende agrarisch perceel Hooge Beek. Hierbij ruilde de eigenaar van dat perceel zijn grond voor kwalitatief betere grond die ARK speciaal voor dit doel geschikt had gemaakt. Daar kan de agrariër zijn activiteiten onder betere omstandigheden voortzetten. Met deze kavelruilmethode gaan zowel natuur als landbouw erop vooruit.

Blijf op de hoogte

ARK blijft vijf jaar in De Geelders actief om de gronden te transformeren en te beheren. Daarna draagt ze de gronden over aan de natuurorganisaties die al in het gebied actief zijn. Op de hoogte blijven van alle vorderingen? Abonneer je dan op ‘Nieuwsbrief De Geelders’ en stuur een e-mail naar info@ark.eu onder vermelding van ‘Aanmelden nieuwsbrief De Geelders’. De meest recente uitgave van de nieuwsbrief vind je hier.

Brabants Goud

De activiteiten in De Geelders zijn onderdeel van het project Brabants Goud in Het Groene Woud. Daarmee werkt ARK in vier gebieden van Het Groene Woud aan de realisatie van Natuurnetwerk Brabant, een doorlopende natuurverbinding van natuurgebieden. Omdat sommige percelen in die gebieden nog in (agrarisch) gebruik zijn, spant ARK zich in om deze te verwerven via aankoop of kavelruil. De volgende stap is om deze om te zetten in natuur.

Beeld: Startmoment samenwerking ARK en 'Trees for All' - Aanplant Savendonk 23 november 2020

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud