Bijdrage Streekfonds voor Permatuin De Raam in Helvoirt

Publicatiedatum: 15 april 2014

Vanuit het project ‘Buurtmoestuinen’ is een bijdrage van tweemaal duizend euro toegekend aan permatuin De Raam in Helvoirt. De permatuin bestaat al vier jaar en dankzij de bijdrage gaan de zes betrokken gezinnen een vijver en aquaponics-opstelling maken in de aanliggende boomgaard. Een nieuw buurtmoestuinenproject is opengesteld tot 30 mei 2014 en is bedoeld voor inwoners van de steden rondom Het Groene Woud (Den Bosch, Eindhoven, Tilburg).

In de permatuin in Helvoirt wordt gewerkt volgens het samentuin-principe: zes gezinnen bewerken de tuin gemeenschappelijk en oogsten allen overvloedig, waarbij zij de permacultuur-principes zoveel mogelijk toepassen. Bij permacultuur teel je zoveel mogelijk met de natuur mee. Je kijkt naar de natuur en gebruikt dat om groenten en planten te telen. Een inspirerende werkwijze. Ook leek het de groep leuk om dat samen te doen. Niet ieder zijn eigen stukje en zijn eigen veldje met bijvoorbeeld ui en aardappelen, maar gezamenlijk. Ieder levert arbeid naar kunnen en iedereen oogst overvloedig. Er zijn afgesproken werkochtenden of middagen waarbij iedereen komt werken.

Vijver en aquaponics

Bij permacultuur werk je zoveel mogelijk met de natuur mee. Daar past ook water bij. Vandaar dat er behoefte ontstond voor een vijver of paddenpoel. Kikkers en padden vormen een wezenlijk onderdeel van het natuurlijk evenwicht in een tuin. Een onderdeel van permacultuur is aquaponics, waarmee je vissen kunt gaan telen. Een gedeelte van de vijver zal worden afgeschermd en daarin komen regenboogforellen. De forellen laten hun ontlasting achter in het water. Dat water wordt vervolgens opgepompt (met een pomp op zonnepaneel) naar een gedeelte waar kleikorrels zijn aangebracht. Op de kleikorrels worden allerlei planten neergezet, zoals bijvoorbeeld watermunt. Deze planten zuiveren het water, waardoor de cirkel weer rond is. Omdat er veel slakken in de permatuin zijn, is het de bedoeling om de slakken te voeren aan de forellen, waardoor er geen visvoer van buitenaf nodig is. Dit voorjaar gaat de schop in de grond en is de vijver inclusief aquaponics voor de zomer klaar.

Buurtmoestuinenproject ook voor steden

Stichting Streekfonds Het Groene Woud deed in het najaar van 2013 een oproep voor aanmelding van initiatieven voor buurtmoestuinen. De stichting wil op een praktische manier het aantal milieuvriendelijke buurtmoestuinen in Het Groene Woud vergroten, om zo de inwoners van Het Groene Woud meer te betrekken bij de eigen voedselproductie, de sociale cohesie in buurten te versterken en de biodiversiteit in wijken te vergroten. Tien projecten zijn gehonoreerd in 2013. In 2014 zijn hier nog twee projecten aan toegevoegd.
Begin april 2014 is opnieuw een oproep gedaan voor buurtmoestuinprojecten, maar nu voor de drie steden rondom Het Groene Woud (Den Bosch, Eindhoven, Tilburg). Aanvragen kunnen tot 30 mei 2014 ingediend worden. Kijk hier voor meer informatie.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud