Bijdrage vanuit jongerenregeling voor de Sprankeltuin in Haaren

Publicatiedatum: 25 april 2016

Op zaterdag 23 april is een groep van 35 leerlingen en ouders van basisscholen De Hasselbraam en De Klim-op gestart met de aanleg van de Sprankeltuin. De Sprankeltuin is de schooltuin van brede school de Sprankel in Haaren. Op deze nieuwe locatie zijn sinds kort De Hasselbraam en De Klim-op ondergebracht. In de Sprankeltuin maken kinderen kennis met natuurlijke kringlopen en gezonde voeding. Er is een schelpenpad aangelegd, een toegangspoort gemaakt en er zijn verschillende hekwerken gezet. Het initiatief heeft een bijdrage ontvangen vanuit de Jongerenregeling van Het Groene Woud.

Het ontwerp van de Sprankeltuin is bedacht door een groep leerlingen van beide basisscholen. Bij het maken van het inrichtingsplan kregen zij hulp van een tuinder en een hovenier uit Haaren. Het ontwerpteam maakte daarbij gebruik van de ideeën die alle leerlingen in het voorjaar hadden aangeleverd.

Schooltuin als lesinstrument

Beide scholen willen de Sprankeltuin verweven in het onderwijs. Directrice Heidi van Pinxteren van De Hasselbraam: “Doel van de schooltuin is om kinderen op een leuke en laagdrempelige manier in staat te stellen om duurzaam te leren denken, voelen en doen.” Linda van Oirschot, directrice van De Klim-op vult aan: “Daarmee willen we kinderen laten zien hoe natuurlijke kringlopen werken. Vanaf volgend schooljaar starten beide basisscholen een lesprogramma rondom natuur en voedsel.” De tuin wordt tot aan de zomer stap voor stap aangelegd. Een werkgroep bestaande uit beide directrices, ouders en deskundigen van de Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH) begeleiden de totstandkoming van de Sprankeltuin. In oktober organiseert de werkgroep een oogstfeest met en voor de basisschoolleerlingen. De Sprankeltuin is één van de acht samentuinen die op initiatief van LNMH zijn opgestart. LNMH heeft als doel om inwoners te stimuleren bewuster en duurzamer te leven en actie te ondernemen in hun eigen leefomgeving.

Het Groene Woud

De totstandkoming van de Sprankeltuin gebeurt met financiële bijdrage vanuit de regeling ‘Stimulering Jongerenprojecten in Het Groene Woud’. Daarnaast heeft Het Groene Woud ook een aantal Doeboeken voor Groene Woudlopers geschonken. Met behulp van dit boek leren kinderen op een speelse en leuke manier over het bijzondere gebied waarin zij wonen. De Jongerenregeling van Het Groene Woud is in het leven geroepen om jongeren te betrekken bij het versterken van landschap en economie. De regeling kent eenvoudige voorwaarden en de verslaglegging gebeurt middels een blog en een filmpje op Werkplaats Het Groene Woud. Het Groene Woud heeft budget gereserveerd voor maar liefst twintig projecten. Jongeren die zelf een leuk idee hebben, kunnen zich  nog melden! Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Johan van Cuyck van Streekhuis Het Groene Woud via 06-18303473 of jvcuyck@hetgroenewoud.com.

 

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud