Boek ‘Terugblik ter herinnering. De Tweede Wereldoorlog in Erp, Boerdonk en Keldonk’ gerealiseerd met steun van Boekenfonds Het Groene Woud

Publicatiedatum: 12 februari 2020

De Tweede Wereldoorlog ligt al 75 jaar achter ons. De mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt, zijn ondertussen overleden of op zeer hoge leeftijd. De jongere generaties hebben vaak geen weet meer van de oorlog en de Duitse bezetting. De viering van 75 jaar bevrijding was in 2018 voor Heemkundekring Erthepe en de Stichting Cornelius van Boerdonk de aanleiding om de lotgevallen van de inwoners van Erp, Boerdonk en Keldonk gedurende die dramatische periode uit de geschiedenis 75 jaar na dato vast te leggen. Het is de  laatste kans om de verhalen die in een aantal families voortleven, te bewaren voor de toekomstige generaties.

Mede door de financiële bijdrage van het boekenfonds van het Groene Woud lukte het om het boek ‘Terugblik ter herinnering’ over de gebeurtenissen in Erp Boerdonk en Keldonk tussen 1939 en 1945 uit te geven. De basis van het boek ‘Terugblik ter herinnering’vormen de verhalen die de 88-jarige oud-Boerdonkenaar Antoon Verbakel in de jaren negentig van de vorige eeuw verzamelde en documenteerde. Eerder door hem in de Erpse Krant gepubliceerde artikelen zijn gebruikt en met nieuwe kennis aangevuld. Het boek beslaat ruim tweehonderd pagina’s  en kwam tot stand in nauw overleg met de projectgroep (Jan Kerkhof en Marius Strijbosch) die de artikelen van Antoon samenvatte en illustreerde.

Aanzet voor nieuwe activiteiten

De publicatie, die mede door de steun van Het Groene Woud mogelijk werd, bleek de spin-off voor tal van nieuwe activiteiten. Op basis van het boek zijn drie wandel- en fietsroutes uitgezet langs plaatsen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog in de kerkdorpen Erp, Boerdonk en Keldonk. De routes zijn te volgen met de app izi.Travel. De aan de app toegevoegde foto’s en videofragmenten vergroten de belevingswaarde. Door het plaatsen van een permanente vitrinekast met lokale documenten en voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog in een gemeenschapshuis in elk kerkdorp, is de geschiedenis van de dorpen letterlijk nog meer zichtbaar gemaakt.

Om een breed publiek op een snelle en eenvoudige manier toegang te geven tot de lokale kennis over de Tweede Wereldoorlog, heeft Heemkundekring Erthepe in het najaar van 2019 ook een website geopend, waarop veel gegevens over de periode 1939-1945 gebundeld zijn. Onder andere de uitgebreide artikelen van Antoon Verbakel uit de Erpse Krant waarop de publicatie ‘Terugblik ter herinnering’ voor een groot deel gebaseerd is, zijn er te vinden.

Er is op de site ook ruimte gereserveerd waar (oud-) inwoners van Erp, Boerdonk en Keldonk hun eigen verhalen, documenten en foto’s over kunnen laten toevoegen.

Aandacht voor onderwijs

De wandel- en fietsroutes zijn ook gemaakt voor leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen in de kerkdorpen van de voormalige gemeente Erp. Met de app en de daarbij horende opdrachten wordt voor hen de geschiedenis van de periode 1939-1945 in hun eigen omgeving zichtbaar. In september en oktober 2019 wandelden en fietsten leerlingen van De Empel en de Nicolaasschool de route in hun dorp. In Boerdonk richtten de leerlingen een tentoonstelling in en plantten ze een ‘bevrijdingsboom’.

Mede dankzij een financiële bijdrage van het boekenfonds van Het Groene Woud heeft Heemkundekring Erthepe het boek ‘Terugblik te herinnering’ kunnen uitgeven en is de lokale geschiedenis van de periode 1939-1945 onder de aandacht gebracht van een breed publiek.

Boek: Terugblik ter herinnering. De Tweede Wereldoorlog in Erp, Boerdonk en Keldonk. Verhalen van Antoon Verbakel, Erp 2019 (Uitgave Heemkundekring Erthepe en St. Cornelius van Boerdonk; ISBN 978-90=830187-0-6; NUR 242)

Folders Terugblik ter herinnering. Fietsen en wandelen langs gebeurtenissen uit WO II in Erp, Boerdonk en Keldonk. Gratis te verkrijgen in het Raadhuis van Erp. Ook de opdracht bij de routes voor leerlingen van groep 7-8 is daar te verkrijgen.

Kleine foto: v.l.n.r. het redactieteam: Jan Kerkhof, Antoon Verbakel en Marius Strijbosch.

 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud