Carbon Valley van start met tips en inspiratie

Publicatiedatum: 11 maart 2018

Het project Carbon Valley heeft de aftrap inmiddels genomen. Dat gebeurde op 23 november 2017 bij De Kerkhoeve in Helvoirt. De ruim veertig aanwezige agrariërs kregen uitleg over de waarde van organische stof (carbon) in de bodem en welke voordelen een hoger percentage oplevert voor bodemkwaliteit en rendement.

“145 euro meer per hectare”, vertelde Nick van Eekeren, senior onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. “Dat is de opbrengst van één procent meer organische stof in de bodem van grasland. Dit is het resultaat van een hogere nutriëntenlevering en een hoger waterbergend vermogen van de bodem.”

Praktische tips en adviezen

Jan de Wit, senior onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, ging in op het opbouwen van organische stof in de praktijk. Hij gaf daarbij meteen een aantal praktische tips. “Hoe ouder grasland is, hoe meer organische stof de bodem bevat”, lichtte hij toe. “Hierbij is de pH-waarde van belang: hoe hoger de pH, des te meer organische stof wordt afgebroken. Een goede pH is belangrijk voor een goede mineralenbeschikbaarheid maar bekalken moet wel met beleid gebeuren. Te veel kalk leidt namelijk tot overmatige afbraak van organische stof. Ik adviseer dan ook om bij bekalking binnen de streefwaarden te blijven en niet alles in één keer op het land te strooien, maar om altijd in kleine hoeveelheden te bekalken.” Ook voor het scheuren van grasland had hij een advies: “Frequent scheuren leidt tot een lagere opbouw van organische stof, omdat er meer wordt afgebroken door grondbewerking en lucht in de grond brengen. Beter is om de botanische samenstelling van grasland goed te houden. Dan hoef je niet te scheuren en neemt de hoeveelheid organische stof, en daarmee ook de opbrengst van land, toe.”

Naar goed Oostenrijks voorbeeld

Mark van Iersel (Van Iersel Compost uit Biezenmortel) wierp zijn licht op de klimaatvoordelen van het op peil houden en verhogen van organische stof. “Elke procent organische stof in de bodem legt vijftig ton CO2 vast per hectare. Daarmee komen die tonnen niet meer vrij in de atmosfeer en kunnen ze doen waar CO2 goed voor is: het bodemleven stimuleren.” Hij illustreerde hoe hier in Oostenrijk successen mee worden geboekt. “Daar is dit principe omgezet in een beloningssysteem voor agrariërs die aan kunnen tonen dat het organische stofgehalte in hun bodem is gestegen. De beloningen komen uit een fonds dat wordt gevuld door bedrijven die veel CO2 uitstoten.”

Inspiratie voor een mooi vervolg?

Deze Oostenrijkse bedrijven ontvangen daarvoor een certificaat dat bewijst dat ze aan hun maatschappelijke verplichtingen voldoen. Van Eekeren benadrukte dat dit voorbeeld nog geen rol speelt bij de doelen in het project Carbon Valley. “Maar we kijken er wel naar. We willen met een groep deelnemers naar Oostenrijk afreizen om van boeren daar te horen wat de ervaringen zijn. Daar kunnen we veel van leren. Een vergelijkbaar systeem kan een mooi vervolg en een uitstekende stimulans zijn voor onze deelnemers.”

Wilt u ook aansluiten bij het project Carbon Valley? Neem dan contact op met Emiel Anssems via Emiel@Duinboeren.nl of bel: 06-201 986 14.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud