De Meierij Themadag 2012: Meld je nu aan!

Publicatiedatum: 27 november 2012

Meebouwen aan Landschap van Allure? Het kan op de Meierij Themadag 29 november aanstaande. Landschap van Allure, dat klinkt ambitieus en dat is het ook! De natuur- en landschapsprojecten uit de streek zelf  moeten Landschap van Allure Het Groene Woud rijker en grootser maken. Lokale overheden, bedrijven, natuur- en maatschappelijke organisaties gaan hierin samen optrekken.

De provincie investeert in projecten in Landschap van Allure Het Groene Woud. Die projecten zijn: Het Kloppend Hart, De Groene Delta, De Groene Corridor, De Nieuwe Heerlijkheid, Energiek landschap en Bomen, bomen en nog eens bomen. Op 29 november is er ruimte voor inspiratie, enthousiasme en informatie. Iedereen uit Het Groene Woud is van harte uitgenodig om samen te bouwen aan Landschap van Allure in Het Groene Woud.

Zonder elkaar krijgen we niets voor elkaar!
Daarom heeft de Streekraad Het Groene Woud Jacques Wallage uitgenodigd. Hij is een expert als het gaat om burgerparticipatie en samenwerken. Paul van Hoesel komt vertellen over een aantal succesvolle en inspirerende projecten die al zijn uitgevoerd in de gemeente Tilburg. Paul van Hoesel is ook projectleider van het Landschap van Allure project ´De Nieuwe Heerlijkheid´

Datum Donderdag 29 november van 13.00 – 17.00 (aansluitend een netwerkdine
Locatie Seats2meet Strijp-S, Torenallee 24 in Eindhoven
Op Strijp-S is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid. Met het openbaar vervoer is Strijp S ook zeer goed bereikbaar.

                                                                                                                                                                                                   Programma
13.00 - 13.15 uur Inloop met koffie en thee
13.15 - 13.35 uur Welkom door Peter Maas, vicevoorzitter Streekraad Het Groene Woud en dagvoorzitter Anton van Aert, burgemeester van gemeente Best
13.35 - 14.00 uur Presentatie door Paul van Hoesel over succesvolle projecten (burger)participatie in Tilburg
14.00 - 15.15 uur Workshops, inclusief koffiepauze
15.15 - 16.30 uur Presentatie door Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur en bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, aansluitend vragenkwartiertje
16.30 - 16.45 uur Uitreiking Vlinderboek Het Groene Woud aan burgemeester Jetty Eugster van Schijndel
16.45 - 17.00 uur Afsluiting
17.30 - 20.00 uur Netwerkdiner

De workshops

Er gaat wat veranderen in Het Groene Woud door de projecten binnen Landschap van Allure. In de workshops is er ruimte om mee te praten en te denken over de projecten. Tijdens de workshops:

  • Informeren we over de mogelijkheden van de projecten Landschappen van Allure
  • Horen we graag van bezoekers hoe ze bij de projecten betrokken willen zijn en welke inbreng zij kunnen hebben
  • Verbinden we deelnemers zodat samenwerken mogelijk wordt
  • Ontdekken we samen met bezoekers nieuwe initiatieven en initiatiefnemers

Kies je workshop en meld je nu hier aan.

Workshop 1 Landschap van Allure-project Het Kloppend Hart
Het edelhert komt terug! - door Wout Janssen en Johan van Cuijk

Ooit bevolkten talrijke edelherten Het Groene Woud. In de Middeleeuwen maakten de plaatselijk heersers op Landgoed Velder nog volop jacht op deze dieren. Totdat deze bijzondere diersoort er helemaal verdween. Nu zorgt dit project ervoor dat de edelherten terugkeren. Te beginnen met zo’n 20 exemplaren. Eerst binnen hekken, dan in de vrije natuur. Wie deze dieren in het landschap haalt, moet er ook voor zorgen dat zij in hun omgeving kunnen gedijen en dat iedereen kan profiteren van hun aanwezigheid, maar ook dat niemand er last of schade van ondervindt. In het Groene Woud worden daarom kleinere natuurgebieden met elkaar verbonden. De komst van het hert zal ervoor zorgen dat nieuwe vormen van toerisme en recreatie zich ontwikkelen, die op hun beurt zorgen voor nieuwe, bij de streek passende initiatieven. Kortom: vanaf de hightech campus binnen 10 minuten naar topnatuur.
 

Workshop 2 Landschap van Allure-project De Nieuwe Heerlijkheid
Leisurelandschap Tilburg - door Paul van Hoesel

De hectische stadsmens heeft behoefte aan rust en ontspanning. De Tilburger vindt die vanouds in de grootse natuur op enige afstand van de stad. Maar zo ver hoeft de moderne stedeling niet te gaan. Net buiten de stad bieden landschap, natuur en cultuurhistorie ongekende mogelijkheden voor recreatie, toerisme of gewoon aangenaam verpozen. Daar ontwikkelt zich het project De Nieuwe Heerlijkheid: een zone tussen de stad Tilburg en het omliggende buitengebied met aantrekkelijke pleisterplaatsen, gelegen aan verschillende routes die uiteindelijk leiden naar de robuuste natuur van Het Groene Woud.
 

Workshop 3 Landschap van Allure-project Groene Corridor
Door het groen de stad uit - door Cent van den Berg

Wie per fiets Eindhoven uitrijdt richting Oirschot, wordt bij Strijp S al verwelkomd door de eerste bomen die de tocht begeleiden. En het worden er meer. Twee, drie, soms tien rijen dik staan de eiken straks langs het bijna kaarsrechte fietspad dat 13 kilometer verder eindigt op de markt in Oirschot. Intussen heeft de fietser diverse keren de kans gehad om af te stappen bij een bezienswaardigheid of een andere pleisterplaats. De fietstocht heet de Groene Corridor. Zij zorgt voor de kortste verbinding tussen Eindhoven en het platteland en voor de groene verankering van de stad in haar omringende landschap.
 

Workshop 4 Landschap van Allure-project De Groene Delta
Landschap lokt de stedeling – door Rob Brinkhof

Van het hart van Het Groene Woud tot voorbij ’s Hertogenbosch kruipen de stad en het omliggende platteland naar elkaar. Nu al stulpt het groen op sommige plekken diep in het stedelijk gebied. Op al die plekken bevinden zich herinneringen aan de militaire geschiedenis van de streek, maar ook landgoederen en buitenplaatsen. Op elke plek speelt water een belangrijke rol, net als voeding en gezondheid. Deze thema’s zorgen voor een verdere verbinding van stad en platteland. Ze bieden bovendien ongekende mogelijkheden voor toerisme en recreatie, voor natuurontwikkeling en (verbrede) landbouw.
 

Workshop 5 Energiek Landschap
Een woud vol energie – door Peter van Oers en Peter van der Wiel

Het Groene Woud barst van de energie. Van energieke mensen die in coöperaties willen samenwerken, maar ook van duurzame energie, uit zon, wind, water en biomassa zoals snoeihout. Gemeenten zouden dankzij dit project hun composteringcontracten kunnen opzeggen om contracten te sluiten met lokale energiecoöperaties. Op een zogenaamd biomassaplein wordt het snoeihout verzameld, versnipperd, bewerkt en geleverd als energiebron voor zwembaden, scholen, kantoren en fabrieken in de regio. Ook landgoederen en boomkwekers kunnen zich aansluiten bij dit initiatief en Het Groene Woud-hout verkopen, afkomstig van bijvoorbeeld de cultuurhistorische waardevolle populierenlanen. Het mooie is dat een deel van de opbrengsten van deze keten terugvloeien naar het landschap.
 

Workshop 6 Bomen, bomen en nog eens bomen
Duurzame boomteelt  – door Ton Hermanussen en Willy Thijssen

Wie bomen wil beleven, moet in Het Groene Woud zijn. Waar eertijds Napoleons soldaten de schaduw zochten, waant de hedendaagse bezoeker van de regio tussen Tilburg, ’s Hertogenbosch en Eindhoven zich binnenkort in een bomenparadijs. Majestueuze eiken langs de N65 van Tilburg naar ’s Hertogenbosch, indrukwekkende rijen populieren aan weerszijden van de A2 tussen ’s Hertogenbosch en Eindhoven. Fietsbruggen gedragen door levende bomen, een toeristisch pad over boomkronen in de omgeving van Vught. Deze en andere initiatieven onthullen de allure die Het Groene Woud al zolang aan zijn bomen ontleent. Zij zorgen niet in de laatste plaats voor eigentijdse vormen van groene economie in dit gebied.

De volledige omschrijving van een project staat in het Bidbook Landschappen van Allure.

Aanmelden voor de Meierij Themadag kan hier.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud