Eerste bomen aangeplant in geboortebos Boxtel

Publicatiedatum: 29 november 2022

Op zaterdag 26 november zijn de eerste 300 bomen en struiken aangeplant in het geboortebos van de gemeente Boxtel. Natuurwerkgroep Liempde heeft in samenwerking met Stichting ARK namens de gemeente Boxtel de eerste plantdag van het geboortebos in Boxtel georganiseerd. Circa 200 kinderen, ouders en grootouders waren aanwezig om de bomen te planten. Na afloop werd de aanplant gevierd met beschuit met muisjes.

Deze aanplant vormt de start van het geboortebos in Boxtel. Ouders van kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2021 konden deze dag namens hun kind een boom planten in het bos. Vanaf nu wordt er jaarlijks een plantdag in het geboortebos georganiseerd voor de nieuwgeborenen.

Geboortebos

Wethouder Désiré van Laarhoven (tevens bestuurslid van Stichting Landschap Het Groene Woud): “De bomen symboliseren de groei van onze inwoners en staan voor Boxtel als groene en duurzame gemeente.” De bomen worden geplant op een perceel aan de Smalvelderstraat in Liempde, dat eigendom is van ARK Natuurontwikkeling. Het beheer van het geboortebos wordt verzorgd door de Natuurwerkgroep Liempde. Het bos draagt bij aan het herstel van de waardevolle natte leembossen die kenmerkend zijn voor de streek.

Ambitie in het beleidsakkoord

Het initiatief sluit aan bij de ambitie in het beleidsakkoord, waarin is afgesproken een bijdrage te leveren aan de provinciale ambitie om 40 miljoen bomen te planten in 10 jaar. Het project zal minimaal 10 jaar lopen, waarbij elk jaar ongeveer 300 bomen geplant worden. Daarnaast versterkt het geboortebos de band tussen de natuur en de Boxtelse inwoners. De bomen dragen bij aan natuurherstel en het vastleggen van CO2 en maken deel uit van een groene verbindingszone in Het Groene Woud. Lees meer hierover via www.ark.eu/groenewoud.

Foto: Natuurwerkgroep Liempde
 

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud